Prof. Dr. Önder KoçYORUMLARMENÜ

Miyom Belirtileri Nelerdir?

YORUMLAR

Miyom Belirtileri

Miyom üreme çağındaki kadınlarda görülen en sık jinekolojik problemlerden biridir.

Miyom hem adet düzenini etkileyerek, hem de komşu organlara bası yaparak ve bazı belirtilere neden olarak bir kadının hayat kalitesini etkiler. Ayrıca gebelik ve doğum üzerine de olumsuz etkisi olabilir.

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Bu bağlamda bir kadının hayatında önem arz eden miyomlar ve miyom belirtileri hakkında sizleri bilgilendireceğim.

Miyom nedir?

Miyom rahim düz kas tabakasının iyi huylu tümörüdür. Tümör denince miyomların kanser olduğu düşünülmesin. Miyomlar rahimin iyi huylu urlarıdır. Kansere dönüşmezler. Ama tehlikeli boyutlara ulaşıp miyom belirtilerine neden olabilirler.

Miyomlar tehlikeli boyutlara ulaşmasa bile yerleşimi nedeniyle hastada bazı şikayetlere neden olabilir. Örneğin 1 cm lik rahim iç tabakasına komşu submuköz miyom kanama belirtisi verebilirken, 4 cm lik kas tabakasındaki intramural miyom belirti vermeyebilir.

Özetle rahimin düz kas tabakasının kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan kitlelere miyom denir. Miyomu olanlarda en önemli konu miyomun yerleşimi, sayısı, büyüklüğü ve miyom belirtilerinin olup olmadığıdır.

Miyomlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için miyom ▶ sayfayımızı ziyaret edebilirsiniz.

Miyom belirtileri nelerdir?

Miyom çoğunlukla belirti vermez. Bu nedenle kadınların çoğu başka bir sebeple doktora gittiğinde miyom belli olur. Miyom tanısı ultrasonla konur. Ultrasonda miyomun boyutu ve yerleşimi belli olur. Eğer ultrasonla miyom sayısı ve yerleşimi net belli olmuyorsa pelvik MR ile miyomların yeri ve boyutu kesinleştirilebilir.

Özellikle bekar hastalarda veya çocuk isteği olan kadınlarda miyomun rahim duvarına komşu olup olmadığı ameliyat kararı için çok önemlidir. Çünkü rahim duvarına baskı yapan bir miyom, boyutu tehlikeli boyutlarda olmasa bile gebeliği olumsuz etkileyebilir. Miyom gebe kalamamaya, düşüğe veya erken doğuma sebep olabilir.

Bu nedenle miyomu olan bir kadında tedavi için tek bir yaklaşım doğru değildir. Miyom tedavisi hastanın ve miyomun özelliklerine göre bireyselleştirilmelidir.

Miyom belirtileri 5 ana başlıkta toparlanabilir.

Miyom Kanama Belirtisi

Miyomun en sık belirtisi kanamadır. Miyom 3 nedenle kanamaya neden olur.

 • Miyom rahim duvarı (endometriyum) yüzey alanını genişleterek kanamaya neden olur.
 • Rahimin kasılma yeteneğini azaltarak kanamaya neden olur.
 • Rahimdeki büyüme faktörleri ve hormonal mikrodüzeyi değiştirerek kanamaya neden olur.

Miyomun kanama belirtisi en sık submukoz yani rahim iç duvarındaki miyomlarda görülür. Submukoz miyom boyutu çok küçük bile olsa adet düzensizliğine, adet dışı kanamaya veya adetlerin yoğun kanamalı geçmesine neden olabilir.

İntramural miyomlar yani rahim kas dokusuna yerleşmiş olan miyomlar küçük boyutlardaysa ve rahim iç duvarına baskı yapmıyorsa genellikle kanamaya neden olmaz. Ancak büyük boyutlara ulaşmış veya çok büyük boyutlara ulaşmamış olsa bile rahim iç duvarına bası yapan intramural miyomlar kanamaya neden olabilir.

Miyom kanaması adet dışı kahverengi lekelenme şeklinde olabileceği gibi, hastayı kansız bırakacak kadar çok da olabilir.

Subseröz yani rahim dışına doğru büyümüş olan miyomlar genellikle kanamaya neden olmaz. Subseroz miyomlar büyük boyutlara ulaştığında, ağrı veya komşu organlarda bası belirtilerine sebep olabilir.

Miyom Ağrı Belirtisi

Miyomların en sık ikinci belirtisi ağrı, sancıdır. Miyomlar 2 mekanizma ile ağrı yapar.

 • Miyomda dejenerasyona bağlı ağrı olması,
 • Miyom kanlanmasının azalmasına bağlı ağrı, sancı olması,
 • Rahimde kasılmaların artmasına bağlı ağrı olması.

Miyom Ağrısı Nasıl Olur?

Miyom ağrısı genellikle kasıklarda olur. Kasıktan başlayıp bele veya bacağa da vurabilir. Miyom ağrısı genellikle adetle beraber artar, ama adet dışı dönemde de karın ağrısı, kasıkta sancı olabilir. Miyom ağrısı çeken hastalar miyom ağrısını adet sancısına veya gaz sancısına benzetirler.

Miyom Ağrısı Nasıl Geçer?

Miyom ağrısı ağızdan alınan ağrı kesiciler ile geçer veya azalır. Sıcak duş ve karına sıcak uygulama da miyom ağrısına iyi gelir. Eğer miyom ağrısı ağızdan alınan ağrı kesiciler ile geçmezse enjeksiyon şeklinde ağrı kesici ilaç kullanmak gerekebilir.

Miyom ağrısı bu ilaçlarla geçmiyorsa ve her ay tekrarlıyorsa ameliyat kararı gündeme gelebilir.

Komşu Organlara Bası Belirtisi

Miyomun komşu organlara bası belirtilerinin olması için miyomun büyük boyutlara ulaşması gerekir. Büyük intramural veya subseröz miyomlar baskı belirtilerine neden olabilir. Ancak submüköz miyomlar basınç belirtilerine sebep olmaz.

Miyom hangi organa baskı yapıyorsa o organla ilgili belirtiler ortaya çıkar.

Miyomun Mesaneye (İdrar Torbası) Baskısı ve Belirtileri

Miyom yerleşim olarak rahim ön duvarındaysa mesaneye baskı yaparak idrar yolları ile ilgili aşağıdaki belirtilere neden olabilir. Çünkü rahim önde mesane ile komşudur.

 • Sık sık idrara çıkma,
 • İdrar yaparken ağrı, yanma,
 • Zor idrar yapma,
 • İdrar torbasını tam boşaltamama,
 • İdrar kaçırma.

Miyomun mesaneye baskısı bu şikayetlere neden oluyorsa ve bu şikayetler hastanın hayat kalitesini bozuyorsa miyom ameliyatı gerekir. Miyom ameliyatı hastanın ve miyomun özelliklerine göre açık veya kapalı yöntemle yapılabilir.

Miyomun Bağırsağa Baskısı ve Belirtileri

Rahim arkada bağırsaklar ile komşudur. Rahimin arkasından kaynaklanan bir miyom büyük boyutlara ulaştıysa bağırsaklara baskı yaparak mide bağırsak sistemi ile ilgili bazı belirtilere neden olabilir.

 • Kabızlık,
 • Büyük abdest yaparken ağrı, sancı,
 • Büyük abdestini yapamama,
 • Karında şişlik, şişkinlik,
 • Gaz problemleri.

Miyomun Böbreklere Baskısı ve Belirtileri

Miyomun böbreklerle ilgili belirti vermesi için çok büyük boyutlara ulaşması gerekir. Çünkü normalde rahim böbreklerle komşu değildir. Ancak idrarı böbrekten mesaneye ileten üreter adlı yapılar her iki yanda rahim ile komşudur.

Eğer miyomlar üretere baskı yaparsa üreterde tıkanıklığa neden olabilir. Üreterdeki tıkanıklık da böbreklerde genişleme ve buna bağlı olarak da böbrek ağrısı yani böğür ağrısı belirtisine neden olabilir.

Bu kadar tehlikeli boyutlara ulaşmış bir miyom böbrek fonksiyonlarında bozulma, hatta böbreğin kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka ameliyat edilmelidir.

Kısırlık Belirtisi

Miyomların kısırlığa (infertilite) neden olduğu bilimsel olarak tartışmalı olsa da büyük boyutlara ulaşmış intramural miyom veya rahim içine yerleşmiş olan submüköz miyomlar kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle de tedavi öncesi bu miyomların alınması önerilmektedir.

Rahim iç duvarına baskı yapmayan, küçük intramural miyomların kısırlığa sebep olduğu düşünülmemektedir. Bu nedenle de ameliyatla alınmasına gerek yoktur.

Gebelik Üzerine Etkisi

Miyomun gebelik üzerine etkisi miyomun boyutuna ve yerleşimine bağlıdır. Bebeğin tutunmasına veya gelişmesine zararı olan miyomların hamilelik öncesi alınması gebelik sonuçlarını olumlu etkileyecektir.

Sonuç olarak miyomun birçok organ sistemi üzerine zararları olabilir. Miyomun zararları kadının hayat kalitesini etkiliyorsa, hastaya özel bireyselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Referanslar

 • Bajekal N, Li TC. Fibroids, infertility and pregnancy wastage. Hum Reprod Update. 2000;6:614–620.
 • Borgfeldt C, Andolf E. Transvaginal ultrasonographic findings in the uterus and the endometrium: low prevalence of leiomyoma in a random sample of women age 25–40 years. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79:202–207.
 • Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V. Effects of the position of fibroids on fertility. Gynecol Endocrinol. 2006;22:106–109.
SORU SOR
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333