Prof. Dr. Önder KoçVİDEOLARMENÜ
YORUMLAR

Dermoid Kisti (Matür Kistik Teratom)

Dermoid kist olarak da adlandırılan yumurtalık matür kistik teratomları, üreme çağındaki kadınlarda yumurtalık kitlelerinin %70'ini ve menopoz sonrası kadınlarda ise %20'sini oluşturan en yaygın germ hücreli tümördür.

Dermoid kist ve diğer kasık kitleleri kadın hastalıkları ve doğum muayenelerinde sık rastlanır. Her 20 kadından biri hayat sürecinde şüpheli bir yumurtalık kitlesi veya kisti nedeniyle ameliyat geçirir. Kadınlarda çoğu kasık kitlesi iyi huyludur ve kötü huylu olma olasılığı 1000 de bir ile üç arasında değişir.

Dermoid Kist Ameliyatı

Yazımızda yumurtalık dermoid kisti nedir, dermoid kist belirtileri nelerdir, yarattığı komplikasyonlar, dermoid kist ameliyatı nasıl yapılır? gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Yumurtalık dermoid kisti yada matür kistik teratom nedir?

Dermoid kist yumurtalık teratomlarının bir çeşididir. Yumurtalık teratomları histolojik olarak monodermal teratomlar (karsinoid tümörler, nöral tümörler, struma ovarii) olgunlaşmamış teratomlar ve olgun kistik teratomlar olarak ayrılır.

Teratomlar ektoderm, mezoderm ve endoderm dahil olmak üzere 3 germ tabakası içinde çeşitli histolojik tiplerden oluşur.

Eğer teratom olgunlaşmış ise iyi huyludur ve matür kistik yumurtalık teratomu yada dermoid kist olarak adlandırılır. Dermoid kist yumurtalık germ hücreli tümörlerin yaklaşık% 20'sini oluşturur.

Matür kistik teratom (Dermoid kist) neden oluşur?

Matür kistik teratom içinde 3 germ hücre tabakasından köken alan yağ, kıl, diş, deri, tırnak, sinir dokusu kas ve kemik dokusu barındırabilir. Yumurtalık dışında birçok organda da (göz, deri, beyin) dermoid kist varlığı gözlenebilir.

Dermoid kist görülme sıklığı nedir?

Dermoid kist kadınların üreme çağında sık karşılaşılan bir tümör olmakla beraber görülme sıklığı 100000 kadında 10 dur.

Dermoid kist belirtileri nelerdir?

Dermoid kistlerin çoğu şikayet yaratmayabilir yada çok hafif belirtiler gösterebilir. Çoğunlukla ultrason yada diğer radyolojik tetkiklerde şans eseri tanı konabilir.

Dermoid kist belirtileri sıralayacak olursak;

 • Şiddetli alt kasık ve karın ağrısı En Sık görülen şikayettir,
 • Kitle büyüklüğüne bağlı artan karın çevresi ölçümü,
 • Kist büyüklüğüne bağlı mesaneye bası ve doluluk hissi, sindirim sisteminde bası bulguları,
 • Eğer yumurtalıkta torsiyon yani burulma olduysa 24 saat içinde giderek artan bulantı, kusma artan batın hassasiyeti belirtisi,
 • İlişkide ağrı belirtileri görülebilir.

Dermoid kist yaratan sebepler nelerdir?

Dermoid kistin temelde embriyolojik dönemde yumurtalıkta bulunmaması gereken hücre dokusunun yumurtalığa göçü sonucunda meydana geldiği düşünülür. Bununla birlikte dermoid kist riskini artıran bazı faktörler vardır. Bunları kısaca sıralayacak olursak;

 • Adet düzensizlikleri ile beraberlik gösteren geç adet başlangıç yaşı,
 • Aşırı alkol kullanımı,
 • Geçirilmiş dermoid kist öyküsü,
 • Kısırlık,
 • Ergenlikte egzersiz.

Dermoid kistin özelikleri nelerdir?

Dermoid kistlerin temel özelliklerini sıralayacak olursak;

 • Dermoid kistlerin %88 i tek bölmeli ve kistin duvarı yassı epitel hücresi ile kaplıdır.
 • Dermoid kist içerisinde vücut ısısında erimiş halde, oda ısısında ise katı halde bulunan yağ içeriği bulundurur.
 • Dermoid kist büyüklükleri çok ufak kistlerden 39 cm i bulan tehlikeli boyutlara değişebilir. Bu kistlerin %80 i büyüklük olarak 10 cm ve altındadır.
 • Dermoid kist tümörlerinin büyük çoğunluğu tek yumurtalıkta olur. Dermoid kist %72 oranında sağ, %12 oranında her iki yumurtalıkta gözlenir.
 • Dermoid kistlerin karakteristik bir şekli ve büyüklüğü bulunmaz. İçeriğine göre şekli değişebilir.
 • Dermoid kistler gözle görülür şekilde kıl, diş ve kemik içerebilir. Mikroskopik incelemede tanı doğrulanır. Ektodermal hücre olarak epitel ve nöral hücreler, mezodermal hücre olarak kas, yağ, kemik ve kıkırdak, endodermal hücre olarak tiroid, sindirim sistemi epiteli içerebilir.

Dermoid kist zararlı mı?

Dermoid kist hastaları etkilenen yumurtalıkta yumurtalık torsiyonu yani yumurtalığın kendi etrafında dönerek beslenmesinin bozulması tehlikesini yaşayabilir. Yumurtalık torsiyonu, yumurtalık matür kistik teratomları ile ilgili komplikasyonların % 16'sından sorumludur ve yumurtalık torsiyonu için en yaygın risk faktörü bir dermoid kistin varlığıdır.

Dermoid kistin yırtılması sonrası içindeki yoğun içerikli sıvının periton adı verilen karın iç zarına teması kimyasal peritonit denen tehlikeli enfeksiyon sürecini tetikleyebilir. Dermoid kist iyi huylu yapısına rağmen eğer yırtılırsa;

 • Peritonit,
 • Barsak tıkanıklığı,
 • Abse.

gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Dermoid kist tanısı nasıl konur?

Vakaların çoğu karın ağrısı, şişkinlik ve ateş gibi özelliği olmayan şikayetlerle başvurur.

Jinekolojik muayene sırasında dermoid kist şüphesi transvajinal ultrasonografi incelemesi ile başlar. Şüpheli kasık yumurtalık kistik kitlesi içi kalsifikasyonlar, yağ ve sıvı yoğunluğu içeren karışık yoğunluklu lezyon gösteren alanlar şüphenin artmasına neden olur. Karın ve kasık bölgesi bilgisayarlı tomografisi tanı koymada yardımcıdır.

Dermoid kist için Kasık Manyetik rezonans (pelvik MR) tetkiki kist içinde yağ dokuyu ayırt ederek kesin tanı koymamızı sağlar.

Dermoid Kist Tedavisi Nasıldır?

Dermoid kist tedavisi klinik takip ve ameliyat tedavisi olarak 2 ana başlık altında toplanabilir.

 • Takip,
 • Ameliyat.

Dermoid kist tedavisinde ameliyatsız takip şu durumlarda yapılır.

 1. Üreme çağında menapoz öncesi kadınlarda hamilelik beklentisi varsa,
 2. Kist büyüklüğü 6 cm altında ise,
 3. Kist büyüme hızı yıllık 2 cm in altındaysa,
 4. Gebelikte dermoid kistle karşılaşıldığında eğer şikayet yoksa.

Dermoid kist tedavisinde ameliyat şu durumlarda gerekir;

 • Dermoid kist büyüklüğü 10 cm in üstündeyse,
 • Dermoid kist için kanser şüphesi varsa,
 • Dermoid kist yırtılmış (rüptür) ise,
 • Dermoid kist torsiyone (yumurtalığın kendi etrafında dönmesi) olmuşsa,
 • Dermoid kist hızlı büyüyorsa ameliyat gerekir.

Dermoid Kist Ameliyatı

Dermoid kist ameliyatı 2 yöntemle yapılabilir.

 • Laparoskopik (Kapalı) Dermoid Kist Ameliyatı
 • Açık Dermoid Kist Ameliyatı

Dermoid kist ameliyatının hangi yöntemle yapılacağına kistin büyüklüğü, hastanın genel durumu, kanser şüphesi, kistte yırtılma, hastanın önceki geçirilmiş batın cerrahilerine göre karar verilir. Uygun hastalarda ilk tercih laparoskopik yani kapalı yöntemle dermoid kist ameliyatının genç hastalarda yumurtalık korunarak gerçekleştirilmesidir.

Laparoskopik (Kapalı) Dermoid Kist Ameliyatı

Dermoid kist cerrahi tedavisinde altın standard laparoskopik yaklaşımdır. Günümüzde laparoskopik uygulamalarda artan deneyim bu ameliyatlarında kapalı yapılabilmesine imkan sağlamıştır.

Laparoskopik cerrahi ile genç hastalarda veya hamile kalmak isteyen kadınlarda yumurtalık alınmadan sadece dermoid kist çıkarılmalıdır. Dermoid kist laparoskopik cerrahisinde ileri yaş kadınlarda yumurtalık hiçbir şekilde korunamıyorsa yumurtalığın alınması önerilebilir.

Dermoid kist iyi huylu bir kasık kitlesi olarak kabul edilir. kasık kitlelerinin laparoskopik tedavisi, iyi huylu bir lezyonun tüm kriterleri mevcut olduğunda uygundur. İyi huylu yumurtalık kisti kriterleri şunlardır;

 • Transvajinal ultrasonda kist içinde sıvı veya dermoid içerik,
 • Kistte 3 ten az bölüm gözlenmesi,
 • Kistler arasında ince bir duvar (<3 mm) olması,
 • Kist içinde vejetasyon adı verdiğimiz çıkıntıların olmayışı,
 • Normal Doppler ultrasonografi bulguları olduğunda hastalarımıza Ankara da Laparoskopik dermoid kist ameliyatı planlarız.

Dermoid kistler iyi huylu yumurtalık kisti olarak bilindiği için ameliyatın laparoskopik olarak yapılması önerilir. Laparoskopi ya da kapalı cerrahi 5 ila 10 cm arasındaki "iyi huylu" kistler için Ankara da yaygın olarak kullandığımız yaklaşımdır.

Kistin iyi huylu veya kötü huylu doğası sadece görüntü olarak belirlenemez bu nedenle ameliyatta potansiyel laparoskopik yayılmayı önlemek için önlemler alırız. Bu önlemler kisti dışarı almada laparoskopi materyal torbası kullanılması, aletlerin temiz tutulması, karına giriş yaptığımız trokar yollarında bulaşın önlenmesi ve klorhexidin yada povidon-iyot karışımlarıyla silinmesi, karbondioksit gaz sızıntısının önlenmesi, 10 mm boyutunda trokar deliklerinin dikişlerle kapatılması, karın içinde şüpheli sıvı yada karın iç zarı biopsi dokusunun tahlile gönderilmesi, laparoskopik kanser tanısı ile kemoterapinin başlangıcı veya tam cerrahi arasında bir haftayı geçmeyen kısa sürenin aşılmaması olarak sayılabilir.

Dermoid kist ameliyatı Ankara da yumurtalık koruyucu cerrahi laparoskopi konusunda deneyimli cerrahlar ve merkezlerce gerçekleştirilir. Yumurtalık dokusunun korunarak sadece kistin alınması cerrahisi yumurtalığın tümünün alındığı cerrahilere göre daha zorlayıcı olabilir. Ameliyatta yumurtalık damarlanmasının ve yumurta taşıyan korteks tabakasının korunması büyük önem taşır.

Dermoid kist cerrahisini laparoskopik olarak gerçekleştirmek ameliyat sonrası ağrıyı ve hastanede yatış süresini azaltır. Kapalı ameliyatlarda açık ameliyatlara göre daha az kanama, hareketliliğin çabuk kazanılması ve hızlı toparlanma süreci gözlenir.

Açık Dermoid Kist Ameliyatı

Dermoid kist kapalı yöntemle çıkarılma kriterlerine uymuyorsa açık yöntemle ameliyat yapılır. Açık dermoid kist ameliyatında kistin boyutuna göre ameliyat kesisinin nasıl yapılacağına karar verilir.

Kistin büyüklüğü uygunsa batın katları sezaryan hattında kasık bölgesinden, eğer kist çok büyükse batın orta hattan karın boşluğuna girilir. Kistik kitle etrafına kist içeriğinin dağılmaması için gerekli önlemler alındıktan sonra dermoid kist yumurtalıktan ayrılabilir yada yumurtalık ile beraber alınabilir. Kanama kontrolü sağlandıktan sonra batın katları anatomik olarak kapatılır.

Dermoid kist ameliyatı ne kadar sürer?

Dermoid kist ameliyat süresi kistin büyüklüğüne ve ameliyat yöntemine göre değişir. Kist büyüklüğü arttıkça ameliyat süresi uzar. Kapalı yöntem cerrahın tecrübesi az ise açık yönteme göre daha uzun sürer. Ortalama dermoid kist ameliyatı 1-2 saat sürer.

Dermoid kist patlaması nedir?

Dermoid kistin kendiliğinden patlaması yada yırtılması sık görülen bir durum değildir. Dermoid kist yırtılırsa kimyasal peritonit, barsak tıkanıklığı ve abse gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Dermoid kist yırtılması eğer ameliyat sırasında gerçekleşirse kist içi sıvı ve dokunun hızlıca laparoskopik torbaya alınması ve batın içinin en az 5 litre serum fizyolojik ile yıkanması gerekir. Dermoid kistin yırtılması ve tam olarak alınamaması tekrarlayan dermoid kist cerrahisi gereksinimi doğurabilir.

Dermoid kistin kötü huylu çıkma ihtimali nedir?

Dermoid kist yada matür kistik teratom iyi huylu bir yumurtalık tümörüdür. Bu tümörün patoloji sonucu immatür kistik teratom adı verilen kötü huylu tümör çıkma olasılığı %1 dir. İmmatür kelimesi kistin kötü huylu olduğunu tanımlar. Eğer tümör kötü huylu çıkarsa yumurtalığın ameliyatla tamamen çıkarılması gerekli bir işlemdir. Ek olarak diğer yumurtalık ve rahim alınır. Cerrahi sonrası hastaya kısa süre içinde platinum içeren kemoterapi uygulaması başlanır.

Dermoid kist gebeliğe engel olur mu?

Dermoid kist genel olarak gebeliğe engel olmaz. Bununla birlikte dermoid kistin gebeliği komplike ettiği ve gebelik sırasında ameliyat gerektiren durumlar yaratabilir. Gebelik sırasında yumurtalığın kendi etrafında dönmesi adı verilen torsiyon yada kistin yırtılması durumlarında acil ameliyat gerektirir.

Dermoid kist ilaçla tedavi olur mu?

Dermoid kist maalesef ilaçla tedavi yapılamayan tümöral bir durumdur. Erken tanı durumunda laparoskopik müdahale ile güvenli bir şekilde yumurtalığın kurtarılması mümkündür. Çok büyümüş yada yırtılmış dermoid kistlerde ise açık ameliyat tercih edilir.

Dermoid Kist Bitkisel Tedavi

Dermoid kist için bilinen bitkisel bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Erken tanı durumunda laparoskopik müdahale ile güvenli bir şekilde yumurtalığın kurtarılması mümkündür.

Dermoid kistler ameliyat sonrası tekrarlar mı?

Dermoid kistlerin başarılı bir ameliyat sonrası tekrarlama oranı düşük olmakla birlikte imkansız değildir. Özellikle ameliyat sırasında kist yırtıldıysa yada kist kapsülünden bir bölüm yumurtalıkta kaldıysa tekrarlama oranı artar. Ayrıca ameliyattan sonra diğer yumurtalıkta da dermoid kist tekrarlayabilir.

Dermoid Kist Ameliyatı Geçirenler

Dermoid kist ameliyatı eğer laparoskopik olarak gerçekleştirilmişse hastalar tek gece yatış sonrası hastaneden evlerine taburcu edilirler. Bir hafta içinde işlerine dönebilirler. Ameliyat sonrası herhangi cinsel aktivite kısıtlaması önerilmez. Sadece 2 ay boyunca ağır kaldırılmaması önerilir.

Dermoid kist ameliyatı sonrası gebelik içinde bir süre kısıtlaması yoktur. En erken sürede hamilelik mümkün olabilir.

Dermoid Kist Ameliyatı Sonrası

Dermoid kist ameliyatı sonrası günlük hayata dönüşü etkileyen en önemli etken ameliyatın laparoskopik mi yoksa açık mı gerçekleştirildiğidir. Kapalı ameliyatlar dermoid kist için altın standard kabul edilmektedir. Bununla birlikte dermoid kistin çok büyük olması yada yırtılmış olması durumunda açık ameliyat tercih edilir. Dermoid kist kapalı ameliyatında tek, açık ameliyatında 2 gece yatış önerilir.

Dermoid kist laparoskopik ameliyatı genel anestezi ile, açık ameliyatı ise epidural dediğimiz belden yapılan anestezi ile gerçekleştirilir.

Dermoid Kist Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Dermoid kist ameliyatı sonrası iyileşme süreci ameliyatın kapalı mı yoksa açık mı yapıldığına göre değişir. Kapalı ameliyatlarda hastanede kalış süresi çok kısa, günlük hayata dönüş süresi çok hızlıdır. Kapalı ameliyatlarda 1-2 gün içinde hasta kendi işlerini görüp 1 hafta içinde işe dönebilir. Açık ameliyatlarda yatış süresi uzun ve günlük hayata dönüş süresi ise daha uzundur.

Dermoid Kist Ameliyatı Fiyatları

Dermoid kist ameliyatı fiyatları ameliyatın kapalımı yoksa açık mı yapıldığına, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve hastanede yatış süresine göre değişkenlik gösterir.

Dermoid kist ameliyatı en iyi doktor arayışınızda ameliyatınızı gerçekleştirecek uzmanın laparoskopik ve organ koruyucu cerrahiler konusundaki deneyimi büyük önem taşır.

Referanslar

 1. Pantoja E, Noy MA, Axtmayer RW, Colon FE, Pelegrina I. Ovarian dermoids and their complications. Comprehensive historical review. Obstet Gynecol Surv. 1975 Jan;30(1):1-20. 
 2. Saba L, Guerriero S, Sulcis R, Virgilio B, Melis G, Mallarini G. Mature and immature ovarian teratomas: CT, US and MR imaging characteristics. Eur J Radiol. 2009 Dec;72(3):454-63. 
 3. Gadducci A, Guerrieri ME, Cosio S. Squamous cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of the ovary: A challenging question for gynecologic oncologists. Crit Rev Oncol Hematol. 2019 Jan;133:92-98. 
 4. Ashley DJ. Origin of teratomas. Cancer. 1973 Aug;32(2):390-4.
 5. Outwater EK, Siegelman ES, Hunt JL. Ovarian teratomas: tumor types and imaging characteristics. Radiographics. 2001 Mar-Apr;21(2):475-90. 
 6. Goudeli C, Varytimiadi A, Koufopoulos N, Syrios J, Terzakis E. An ovarian mature cystic teratoma evolving in squamous cell carcinoma: A case report and review of the literature. Gynecol Oncol Rep. 2017 Feb;19:27-30. 
 7. Sahin H, Abdullazade S, Sanci M. Mature cystic teratoma of the ovary: a cutting edge overview on imaging features. Insights Imaging. 2017 Apr;8(2):227-241. 
 8. Buy JN, Ghossain MA, Moss AA, Bazot M, Doucet M, Hugol D, Truc JB, Poitout P, Ecoiffier J. Cystic teratoma of the ovary: CT detection. Radiology. 1989 Jun;171(3):697-701. 
 9. Ganer Herman H, Sagiv R, Raphaeli H, Kerner R, Keidar R, Bar J, Ginath S. Surgical treatment of mature cystic teratomas: A comparison of emergent and elective surgeries. J Obstet Gynaecol Res. 2017 Jan;43(1):190-195.
 10. Chapron C, Dubuisson JB, Samouh N, Foulot H, Aubriot FX, Amsquer Y, Morice P. Treatment of ovarian dermoid cysts. Place and modalities of operative laparoscopy. Surg Endosc. 1994 Sep;8(9):1092-5.
SORU SOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları, Doğum, Jinekolojik Laparoskopi, Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat