Prof. Dr. Önder KoçVİDEOLARMENÜ

Genital Siğil Yaktırma

YORUMLAR

Genital Siğiller

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında bulunan genital siğiller en sık görülen cinsel geçişli hastalık türüdür. Erkek ve kadın ayrımı yapmadan her 2 cinsi de etkiler. Etkisi cinsel yaşam başladıktan sonra görülür. Bu yazımızda genital siğil yaktırma konusuna değineceğiz.

Genital Siğil Yaktırma

Genital siğilin etkeni HPV dir. HPV nin açılımına bakacak olursak insan papilloma virüsü olarak tanımlandığını görürüz. HPV bir virüs olmasına rağmen genital siğil yerine halk arasında hastalığa da HPV ismi verilmektedir.

Genital siğile karşı aşırı hassasiyet ve korku insanlar arasında sık görülür. Bu korkunun sebebi HPV kaynaklı siğilin tedavi edilmesine rağmen virüsün vücuttan uzaklaştırılamaması ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tekrarlama olasılığıdır.

Yazımızın devamında genital siğil nedir?, tedavisi, genital siğil yaktırma, HPV testi ve siğil den korunmak mümkün mü? gibi sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Genital siğil (HPV) nedir?

HPV bir DNA virüsüdür ve 200 den fazla değişik tipi vardır. Genital siğilin etkeni HPV nin 40 dan fazla tipi cinsel yolla bulaşır.

HPV 20 li yaşlarda %35 lerle en yüksek sıklık oranına ulaşır, 30 lu yaşlarda %10 ile bir miktar düşer, 40-55 yaşlar arasında görülme sıklığında ikinci tepe noktasına ulaşır.

Cinsel aktif erkeklerin %90 ı, kadınların %80 i hayat boyu en az 1 kez HPV ile enfekte olur. HPV enfeksiyonlarının yaklaşık %50 si yüksek riskli HPV dir.

HPV enfeksiyonlarında virus çoğu zaman 1 veya 2 yıl vücutta kalıp sonra kaybolabilir. Bunlara yüksek riskli HPV tipleri de dahildir.

Genital siğil tanısı nasıl konur?

HPV nin kasık bölgesi, cinsel ve anal bölgelerde yarattığı lezyon tipiktir. Karnıbahar şeklindeki lezyonlar iğne başı büyüklüklerden santimetre boyutlarına kadar değişebilir. Eğer doku ve HPV tiplendirmesi yapılacaksa örnek HPV DNA tiplendirme testine gönderilir.

Hastalarda artmış rahim ağzı kanseri riskinden dolayı mutlaka rahim ağzı smear testi yaptırılmalıdır. Erkekte penisin glans bölgesindeki lezyonlar penis kanseri riski taşır.

Genital siğil belirtileri nelerdir?

genital siğil (hpv) belirtileriHPV kaynaklı genital siğiller hiçbir belirti vermeden gelişebilir. Nasır gibi düz şekilde yassı yada karnıbahar şekli pembe-kahverengi kabartılar şeklinde görülebilir.

Şeker hastalığı yada steroid tedavileri nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan yada ileri yaş düşkün hastalarda daha büyük boyutlarda görülebilir.

Siğiller oluştuktan sonra sayısı ve boyutu artabilir ya da kendiliğinden kaybolabilir.

Kanama ve kaşıntı genital siğiller de en sık şikayetleridir. Buna karşın hiçbir şikayet yaratmayabilir.

 • Kadınlarda belirtiler: kadınlarda vajen iç bölgesinde siğile bağlı olarak ilişki sonrası kanama görülebilir. Cinsel bölgede kaşıntılar yaşanabilir.
 • Erkeklerde belirtiler: cinsel bölgedeki siğiller erkeklerde penis, testis, kasık ve anüs çevresinde görülebilir. Genital siğiller idrar yolunda olabilir. Siğil sistoskopi ile görülebilir. Genital siğiller tamamen belirtisiz olabilir yada çok ilerlemiş büyük boyutlara çıkabilir.

Genital siğil nasıl tedavi edilir?

HPV kaynaklı genital siğil tedavisi, elektriksel genital siğil yakma, dondurma, lazerle genital siğil yakma, kimyasal hasar verme ve cerrahi çıkarma yöntemleri kullanılmaktadır.

Uygulanacak tedavileri takiben immün sistemi güçlendirici tedaviler eklenebilir. Buna karşın yapılan tedavinin HPV yi yok etmediği akılda tutulmalıdır.

Genital siğil tedavi yöntemlerinden en etkinleri siğilin yakılarak hasara uğratılmasıdır. Genital siğile lazer, elektrik enerjisi, dondurma (cryo) yada kimyasal yöntemle hasar verilebilir. Bu yöntemler etki mekanizmalarını siğildeki virüsün protein tabakasını hasara uğratarak gerçekleşir.

Genital siğil yaktırma kliniğimizde, siğilin yaygınlık ve derinliğine göre farklı yakma yöntemleri uygulanır. Yaygınlık çok fazla ise hastaya tedavi sırasında sedasyon anestezi verilmesi gerekebilir. Siğil yaygınlığının çok fazla olması tedavide ameliyathane şartları gerekebilir.

Genital Siğil Yaktırma Ankara

Genital siğil yaktırma tedavisinde unutulmaması gereken, tedaviyi takiben immün destekleyici ajanların kullanımının ihmal edilmemesidir. Genital siğil yaktırırken vücut immünitesi desteklenmelidir.

 1. Elektriksel Genital Siğil Yakma
 2. Lazerle Genital Siğil Yaktırma
 3. Genital Siğil Dondurma
 4. Genital Siğile Kimyasal Hasar Verme
 5. Genital Siğil Çıkarma Ameliyatı

1. Elektriksel Genital Siğil Yakma

Elektriksel genital siğil yakma: Çok sayıda siğil görüldüğünde elektrokoter yardımıyla siğili yakarak hasar verme yöntemidir. Ağrılı bir yöntem olduğu için lokal yada sedasyon anestezisi gerekebilir. İşlem ardından yakılan siğil bölgelerine yapılan pansuman sonrası hasta evine gönderilir. Bir hafta içinde kabuk bağlayan siğil düşer.

2. Lazerle Genital Siğil Yaktırma

Laserle genital siğil yakma: Farklı büyüklüklerdeki siğillere yüzeyel etkilidir. Derinliği tam olarak ayarlanamaz ise siğil kökünden HPV lezyonu tekrarlar.

3. Genital Siğil Dondurma

Kryoterapi (dondurma): Sıvı azot püskürtülerek siğilin yakılması işlemidir.

4. Genital Siğile Kimyasal Hasar Verme

Kimyasal hasar verme: Podofilin ve triklorasetik asit solüsyonları uygulanarak siğile hasar verilmesi yöntemidir. Siğilin köküne işleyen çok güçlü kimyasallardır. Sadece doktor kontrolünde kullanılır.

5. Genital Siğil Çıkarma Ameliyatı

Genital siğil ameliyatı: Siğiller hacim olarak çok büyükse ameliyathane şartlarında cerahi çıkarılması tercih edilir.

Genital siğilin bitkisel tedavisi mümkün mü?

HPV kaynaklı genital siğile yönelik bitkisel tedavilerin etkinliği konusunda elde yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Buna karşın istirahat, iyi beslenme, stresten uzak kalma, şüpheli cinsel partnerlerle ilişkiden kaçınma gibi önleyici tedbirler alınabilir.

Genital siğil nasıl bulaşır?

Genital siğilin temel bulaşma yolu cinsel ilişkidir. HPV’nin bulaşması için tam bir cinsel ilişkide şart değildir.

Cinsel bölgenin birbirine teması yeterlidir. Bu yüzden ciltten cilde temas ile yayılım olduğu kabul edilir. Aktif lezyonların olduğu dönemde bulaşıcılık yüksek olmakla birlikte, HPV nin hiçbir belirti vermediği dönemde de bulaşıcılık mümkündür.

Vajinal doğum sırasında anneden bebeğe bulaş mümkündür. Geçmişte tüm gebelere bebeğin solunum yolunun etkilenmemesi için sezaryan önerilmekteydi. Şu an olası riskler hastayla tartışılarak doğum şekline karar verilmektedir.

Genital siğil bulaştıktan sonra ne olur? Kendiliğinden yok olur mu?

HPV nin değişken bir kuluçka süresi vardır. Kişiye bulaştıktan sonra uzun yıllar belirti göstermeyebilir. Bu süre 2 ay ile 5 yıl arasında değişebilir.

HPV bulaşan bazı hastalarda güçlü bağışıklık sistemi nedeniyle siğil oluşmayabilir. Bağışıklık sistemi kuvvetli kişilerin vücut sistemi HPV nin etkisini yok edebilir.

HPV nin ortaya çıkış zamanı, virüsten etkilenen kişini bağışıklık sistemine, HPV tipine, eşlik eden enfeksiyon hastalıklarına, yaşadığı stresa, uykusuzluk ve etkilenen kişinin yaşına göre değişiklik gösterebilir.

Hasta şikayeti olmadığı dönemde virüsü cinsel ilişki ile başka birine bulaştırabilir.

Genital siğil kansere yol açar mı?

Genital siğil kansere yol açar mı? sorusuna verilecek cevap etken olan HPV varlığı nedeniyle kanser riskinin artırdığıdır.

Rahim ağzı kanserlerinin yada tıbbi adıyla servikal kanserlerin tamamı (%99.7) HPV kaynaklıdır. HPV varlığı rahim ağzı kanseri riskini 300-500 kat artırmaktadır. Anüs kanserlerinin %95 i HPV tip 16 kaynaklıdır.

Gırtlak kanserlerinin %70 i HPV kaynaklıdır.Vajinal kanserlerin %65 i, vulvar kanserlerin %50 si ve penis kanserlerinin %35 i HPV kaynaklıdır. Bu kanserlerde HPV tip 16 en çok izole edilen tiptir.

Genital siğil eşittir kanser demek doğru bir yaklaşım değildir. HPV tipinin yarattığı artmış kanser riski konusunda farkındalık ve testlerin geciktirilmeden yaptırılması önem taşır.

HPV tip 6 ve 11 genital bölge ve anal bölgede görülen siğilin %90 ından sorumludur.

HPV tip 16 ve 18 HPV kaynaklı kanserlerin %70 inden sorumludur. Buna karşın HPV den rahim ağzı etkilenen kadınların sadece %1 i rahim ağzı kanseri olur.

 • Yüksek riskli HPV tipleri 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82 dir.
 • Orta yüksek riskli olarak tanımlanan HPV tipleri 26, 53, 66 ,67 ve 70 dir.
 • Düşük riskli olarak bildirilen HPV tipleri ise 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71, 72, 81, 89 ve 90 dır.

Makat bölgesi etkilendiyse anal kanser riski vardır. Anal kanser anüs kanalı içerisinde veya anüsün cilt bölümünde gelişen kanserler kabul edilmektedir. Anal kanalın alt 1/3’ü yassı hücreli epitel, daha yukarısı ise kolonik tipte mukoza ile kaplı olup bu iki dokunun karşılaştığı yerde servikse benzer bir transformasyon bölgesi bulunmaktadır.

Servikste olduğu gibi HPV bu bölgedeki hücreleri enfekte edebilmekte ve kanser gelişimine neden olabilmektedir. Erkeklerde yada kadınlarda oral seks yoluyla geniz, bademcik, dil, gırtlak ve yemek borusu kanserine yol açabilir.

Kolposkopi nedir?

Kolposkopi HPV 16 HPV 18 ve diğer yüksek riskli HPV pozitif çıkan kadınlar, ASCUS (önemi belirlenemeyen atipik hücreler) LSIL, HSIL , ASC-H, AGC smear sonucu olan hastalarda rahim ağzı, vagen veya vulvanın yakından daha iyi muayenesini ve görülebilmesini sağlayan ve rahim ağzının görüntüsünü büyüten kamera sistemidir.

Kolposkopinin kadın hastalıkları muayene masasında yapılır. Muayene sırasında vajene uygulanan uve spekulum adı verilen alet rahim ağzınızın rahat görülmesini sağlar.

Serum fizyolojik ile vajendeki akıntı temizlendikten sonra rahim ağzı %5 lik asetik asit solüsyonu ile ıslatılır. Sorunlu hücreler varsa bu asetik asit etkisi ile beyaz renge döner. Beyaz bölgeleri daha ayrıntılı incelenir. Ardından iyot solüsyonu uygulaması ile şüpheli bölgeler incelemeye alınır. Bu solusyonların uygulanması ardından şüpheli bölgelerden biopsi (parça) alınır.

Alınan parça incelenmesi amacıyla patoloji laboratuarına gönderilir. işlem genellikle 20-25 dakika sürer.

Kolposkopinin yapılma nedeni, HPV 16 HPV 18 ve diğer yüksek riskli HPV pozitif çıkan kadınlar, ASCUS (önemi belirlenemeyen atipik hücreler) LSIL, HSIL, ASC-H, AGC rahim ağzı smear sonucu sonucu anormal hücresel değişikliklerin varsa nedenini ortaya koymaktır.

LEEP işlemi nedir?

Rahim ağzı Smear testinde gözlenen hücresel anormallikler için hem tanıda hem tedavide kullanılan tekniktir. LEEP işleminde ucunda halka şeklinde tel bulunan ve elektrik ile fonksiyon gören kesici uca sahip elektrik koter kullanılır. LEEP kelimesi İngilizcede Loop Electrosurgical Excision Procedure cümlesinin baş harflerinden oluşur.

Rahim ağzında smear sonucu patolojik sonuç veren anormal doku parçasının çıkarılmasıdır. Çoğunlukla kolposkopi tarafından şüpheli görülen dokunun çıkarılmasında kullanılır.

HPV nin yol açtığı HSIL, CIN 2 ve CIN 3 tedavisi

LEEP işlemi rahim ağzı smear de bildirilen ve kolposkopi ile şüpheli görüntüsü saptanan kanser öncüsü lezyonların (CIN-2, CIN-3 yada HSIL) tanısı ve tedavisi için uygulanır. LEEP uygulamalarında geçmişte uygulanan yakma, dondurma yada lazer ile doku tahribatı yaratan yöntemlere göre dokuya zarar vermeden patolojik incelemeye gönderilmesini sağlayan bir yöntemdir.

LEEP, lokal anestezi veya sedasyon anestezi altında 5–10 dakikada ayaktan yapılabilecek bir işlemdir. Jinekolojik muayene pozisyonuna alınan hastada kolposkopi kamerasında şüpheli görülen bölge elektrik akımı geçen tel ile kesilerek çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir.

Hasta hızlı bir şekilde günlük hayatına dönebilir. İşlem sonrası 4 hafta cinsel ilişki kısıtlaması önerilir. Bu süre içinde sulu ve pembe renkli akıntı görülebilir. İşlem adet sancısına benzer krampları tekileyebilir. Bu durumda birkaç gün ağrı kesici kullanmak gerekebilir. Olası ateş ve enfeksiyon şüphesi varsa antibiotik önerilebilir.

Havuza ve denize girmesi önerilmez.Banyoyu duş şeklinde yapması önerilir. İyileşme sürecinde rahim ağzı dokusu kendini yeniler.

Konizasyon nedir?

Pap-smear testi sonucu kanseröz veya prekanseröz hücreler saptanan hastalarda rahim ağzının merkezinden koni şeklinde bir bölümün çıkarılmasına servikal konizasyon işlemi denir. Rahim ağzı kanseri gelişme riskini azaltan ve hastanın üreme kapasitesini koruyan bir yöntemdir.

Servikal konizasyon işlemi bistüri ile yapılırsa soğuk konizasyon adını alırken, lazer yada LEEP cihazı kullanılarakta yapılabilir.

Konizasyon nasıl uygulanır?

Konizasyon ameliyatı lokal veya sedayon anestezi altında jinekolojik muayene pozisyonuna alınan hastada yapılır. Spekulum adı verilen rahim ağzını görmemizi sağlayan aletin takılmasını takiben steril solüsyonla cerrahi yapılacak rahim ağzı bölgesi temizlenir.

Rahim ağzına bir buji yerleştirilerek etrafından koni şeklinde bir doku parçası ile anormal hücreler kesilerek çıkarılır. Ardından dikişler ile rahim ağzı kanaması kontrol altına alınır. İşlem süresi 20-25 dakikadır.

Konizasyon ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyim?

Konizasyon İşlemi sıklıkla günübirlik cerrahidir ve birkaç saat sonra eve gidebilirsiniz. Alınan dokunun büyüklüğü ve anestezi süresine göre nadir durumlarda gece hastanede yatış gerekebilir. İşlem sonrası 1-2 hafta kadar lekelenme şekli vajinal kanama görülebilir. Kanama artışı, yüksek ateş ve ağrı durumunda antibiotik ve ağrı kesici kullanımı gerekebilir.

Genital siğilden nasıl korunulur?

Günümüzde genital siğilden korunmanın en önemli yolu HPV aşısı yaptırmak olarak önerilmektedir. HPV enfeksiyonu ile hiç karşılaşılmadan yapılacak HPV aşısı ile immünite kazanılması çok hızlı olur.

HPV Aşısı

HPV aşısı 2006 da koruma sadece içerdiği HPV tipleri ile sınırlı kabul edilirken, 2016 da çapraz koruma ile HPV tiplerine karşı geniş koruma sağladığı kabul edilmiştir.

HPV’den korunmanın en etkili yöntemi cinsel temas başlamadan HPV aşısının yaptırılmasıdır. Avrupa ve Amerika da ergenlik döneminde 9-14 yaşlar arasında HPV aşısının 2 doz yapılmasını önermektedir.

Kondom (Prezervatif) Kullanımı

genital siğilden %100 koruyuculuğu olan bir yöntem değildir, çünkü kondom testis bölgesini kapatmaz. Testisin kadın genital bölgesine temsıyla virüs bulaşabilmektedir. Buna karşın rahim ağzının etkilenmesini önleyebilir. Bu nedenle prezervatif kullanımı önerilir.

Tek Eşlilik

Cinsel partner yani eş sayısı HPV için önemli bir risk faktörüdür. Genital siğil cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için en önemli risk faktörü olarakta sayılabilir. Eşlerden biri hastalığı taşıyarak eşine buklaştırabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlü Tutma

Vücudun doğal immünite kazanması ile Virüsun kendi kendine vücuttan temizlenme olasılığı vardır. Bağışıklık, sistemi kişinin savunma mekanizmasında en önemli faktörlerdendir. virüs un kolay ve çabuk temizlenmesi güçlü bağışıklık sistemine bağlıdır.

Hangi HPV aşısı daha iyi korur?

Etik kurallardan dolayı ismini veremediğimiz 3 tip HPV aşısısı dünya da piyasalarda yer almaktadır. Aşıların arasında temel fark içerdikleri HPV tiplerinin farklı sayılarda olmasıdır.

Gar***: HPV 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruma sağlar. 9-13 yaşta 2 doz önerilir. İkinci doz ilk dozdan 6 ay sonra önerilir. 14 yaş üzerinde 3 doz aşı önerilir. İlk dozdan 2 ve 6 ay sonra ek HPV aşı dozları yapılır.

HPV tip 6, 11 genital siğillerin %90’ından, HPV 16, 18 ise rahim ağzı kanserinin %99’undan sorumludur. Bu aşının kanserden korumaya ek olarak genital siğilden de koruma sağlaması önemli avantajıdır.

Cer***: Sadece HPV 16 ve 18’e karşı korur. 9-14 yaş aralığında 2 doz olarak önerilir. İkinci doz ilk dozdan 5-13. Ay arasında yapılmalıdır. 15 yaş üstünde ise öneri 3 doz olarak yapılır ve ilk dozdan sonra 1. ve 6. aylarda ek doz HPV aşıları yapılması önerilir.

Gar***: Henüz Türkiye de dağıtımı yapılmamış olan bu aşı 9-14 yaş arasında 2 doz önerilir. İkinci doz ilk dozdan 5-13.aylar arasında yapılır. 15 yaş üzerinde 3 doz olarak önerilir. İlk dozdan 2 ve 6 ay sonra ek HPV aşı dozları yapılır. Bu aşıda 9 çeşit HPV tipine karşı koruyuculuk vardır.

HPV aşısı fiyatları ithal ilaçlar olduğu için döviz kuruna göre değişiklik göstermektedir.

HPV aşısı kimlere yapılabilir?

Amerika ve Avrupa kanser dernekleri HPV aşısının 9 -26 yaş arası tüm kız ve erkeklere yaptırılbileceğini belirtmiştir.

erkeklerde genital siğil (hpv)

Hatta Amerikan besin eczacılık kurumu, HPV aşısının 26-45 yaş arası yapıldığında da etkili olduğunu ve 45 yaşa kadar yapılabileceğini belirtmektedir. Aşının etkinliği cinsel temastan önce, yani vücut daha önce virüsle hiç karşılaşmadan yapıldığında daha yüksek olmaktadır.

HPV aşısı erkeklere de yapılır mı?

HPV erkeklerde genital ve anal bölgede sigil ve kansere nedeni olabilir. Bu sebeple erkeklerin de aynı kadınlar gibi 9-45 yaş arası HPV aşısı yaptırması önerilir.

Genital siğil enfeksiyonum var, ne yapmalıyım?

Genital siğili olan hastaya yaklaşımımız ve önerilerimiz kısaca şu şekildedir:

 1. Düzenli jinekolojik muayene rahim ağzı hücrelerindeki anormal değişimlerin, kanser öncülü lezyonların ve erken evre rahim ağzı kanserlerinin yakalanması için mutlak öneme sahiptir.
 2. Şüpheli rahim ağzı hücresel değişikliklerinde 6 ayda bir, iki tane normal sonuç alındıysa 3 yılda bir rahim ağzı smear tetkikini yaptırmanız öneririz. Beraberinde HPV DNA testi yaptırdınız ve sonuç temiz çıktıysa bir sonraki testi 5 yıl sonra yaptırabilirsiniz.
 3. HPV varlığında mutlaka eşinde olası anal ve genital bölge siğil ve kanser riskleri açısından HPV tetkikleri yapılmalıdır.
 4. Genital siğil cinsel geçişli bulaşıcılığı yüksek enfeksiyon hastalığıdır. Beraberinde gözlenebilecek diğer cinsel geçişli hastalıklar olan bel soğukluğu (gonore) frengi (sfiliz) hepatit B, C, HIV ve Klamidya gibi enfeksiyonlar taranmalıdır.
 5. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek enfeksiyonun tekrarlamasına neden olabilecek beslenme bozukluğu, uykusuzluk ve stres bozukluğu gibi faktörler düzeltilmelidir.

Genital siğil konusunda sık sorulan sorular nelerdir?

Genital siğil yalnızca cinsel ilişki yoluylamı bulaşır?

Genital siğil çoğunlukla cinsel ilişki yoluyla bulaşsa da genital bölgelerin veya genital bölgenin birbirine sürtündüğü herhangi bir durumda da bulaşabilir.

Genital siğil (HPV) varlığı aşırı cinsel aktivite göstergesimidir?

İnsanların %80 inin hayatının bir noktasında HPV ile karşılaşacağı öngörülmektedir. Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu virüs ilk cinsel ilişkinizde de bulaşabilir

Genital siğil, kanser olduğum anlamına mı gelir?

Genital siğilin (HPV) 200 türü vardır ve bu tiplerin 40'ı genital bölgeleri etkiler. HPV tip 6 v11 kaynaklı olanlar zararsız siğillere yol açar. Bazı HPV tipleri de rahim ağzı, ağız ve boğaz kanserine yol açar fakat bunlara nadiren rastlanır

Genital siğil bulaşırsa anlarmıyım?

Genital siğil (HPV) tamamen belirtisiz şekilde şikayet vermeden ilerleyebilir. Bağışıklık sisteminiz büyük olasılıkla enfeksiyonu temizler. Rahim ağzı smear ve HPV DNA testleri ise anormal dönüşüm gösteren hücreleri tesbit eder.

 • E
  Emre

  merhaba, erkekler için genital siğil tedaviniz var mı acaba? Varsa muayene ve işlem ücretiniz nedir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba, İletişim numaramızdan erkeklerde genital siğil tedavisi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. +90505 287 4333 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

SORU SOR
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları, Doğum, Jinekolojik Laparoskopi, Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat