Prof. Dr. Önder KoçVİDEOLARMENÜ
YORUMLAR

Kasık enfeksiyonu olarak bilinen tıbbi literatürde Pelvik inflamatuar hastalık (PID) olarak adlandırılan süreç endometriuma, fallop tüplerine, yumurtalıklara ve pelvik peritona zarar veren bir dizi bulaşıcı hastalık sürecini içerir.

Kasık Enfeksiyonu

Kadınlarda kasık ağrısı ve akıntı cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çoğu kasık enfeksiyonuna neden olur. Bakteriyel vajinoz ile ilişkili organizmalar da kasık enfeksiyonunun önemli sebebidir. Tedavi edilmeyen klamidya enfeksiyonlarının yaklaşık %15'i kasık enfeksiyonuna ilerler. Bu oran gonokok enfeksiyonlarında daha yüksek olabilir.

Kasık enfeksiyonunda gecikmiş tanı, kısırlık, ektopik gebelik ve kronik pelvik ağrı gibi inflamatuar sonuçlar yaratabilir. Salpenjitli yani üreme tüplerinde enfeksiyon olan kadınların yaklaşık altıda biri kısırlık geliştirir.

Bu yazımızda kasık enfeksiyonu nedir? kasık enfeksiyonu belirtileri nelerdir? kasık enfeksiyonu yaratan sebepler nelerdir? tedavisinde ne yapılır gibi sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Kasık enfeksiyonu nedir?

Kasık enfeksiyonu yani Pelvik inflamatuar hastalık (PID) ağırlıklı olarak cinsel olarak aktif genç kadınlarda meydana gelen üst genital sistem (üreme sistemi) enfeksiyonudur.

Kasık enfeksiyonu sebepleri nelerdir?

Kasık enfeksiyonunun en sık sebepleri cinsel geçişli hastalıklardır. Kasık enfeksiyonu sebepleri kısaca;

 • Chlamydia trachomatis,
 • Neisseria gonorrhoeae,
 • Mycobacterium tuberculosis,
 • Servikal enfeksiyonlar,
 • Enterik enfeksiyonlar,
 • Bakteriyel vajinoz dur.

Kasık enfeksiyonu kimlerde olur?

 • 25 yaşın altındaki yaş,
 • yeni veya birden fazla seks partneri,
 • korunmasız cinsel ilişki,
 • klinik bulguları olan bir eşle ilişki,
 • Cinsel aktivite başlangıcında genç yaş (16 yaşından küçük),
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Kasık enfeksiyonu öyküsü.

Cinsel olarak aktif herhangi bir kadında pelvik inflammatuar hastalık olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kasık enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Bulguların geniş dağılımı ve ciddiyeti nedeniyle PID sıklıkla eksik teşhis edilir. Hastalar bulgu vermeyebilir. Tubal faktör kısırlığına sahip pek çok kadında, önceden tanı konulmamasına rağmen histolojik PID kanıtı vardır. Kasık enfeksiyonunun ana semptomu, cinsel olarak aktif bir kadında alt karın veya kasık ağrısının aniden başlamasıdır.

Kasık enfeksiyonu belirtileri;

 • İlişki ile kötüleşen karın ve kasık ağrısı,
 • Anormal rahim kanaması,
 • Artan idrar sıklığı
 • Dizüri veya
 • Anormal vajinal akıntı
 • Ateş de ortaya çıkabilir, ancak baskın semptom değildir.
 • Hareket ve nefes alma sırasında sağ üst kadran ağrısına perihepatit (yani Fitz-Hugh-Curtis sendromu) gibi karaciğer kapsülünün iltihaplanması ve yapışması neden olur.

Bele vuran kasık ağrısı sıklıkla tarif edilse de mutlaka ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Kasık enfeksiyonu (PID) tanısı nasıl konur?

Kasık enfeksiyonu tanısı kliniktir. Teşhis için görüntüleme ve ileri girişimsel çalışmalar tanıda belirsizlik veya komplikasyon durumunda tercih edilir (tüp-yumurtalık apsesi). Bu nedenle, doktorlar PID için tanı koymalı ve başka bir tedavi başlatmamalıdır.

Kasık enfeksiyonu teşhisi, alt karın veya pelviste ağrısı olan, rahim ağzı hareketleri ağrılı olan, rahim hareketleri ağrılı olan, yumurtalık bölgesi hassas, cinsel yolla bulaşan hastalık riski taşıyan 25 yaşından küçük cinsel aktif kadınlarda veya yaşlı kadınlarda daha olasıdır.

PID'li kadınların çoğu, mukopürülan akıntı veya salin mikroskobunda beyaz kan hücrelerinde (lökosit) artış gibi alt genital sistem enfeksiyonuna dair kanıtlara sahiptir. Alt karın ağrısının ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Hafif klinik bulgusu olan hastalarda bile, geleneksel antibiyotik tedavisini başlatmak için ön tanı yeterlidir.

Kasık enfeksiyonu muayenesi nasıl yapılır?

Servikal hareket, rahim ve / veya adneksiyal yani yumurtalık bölgesi hassasiyeti değerlendirmek için PID şüphesi olan tüm hastalarda bimanuel muayene yapılarak adneksiyal kitleler ve tüp-yumurtalık apsesi değerlendirilir.

Mukopürülan servikal akıntının belirlenmesi için spekulum muayenesi yapılmalıdır. Vajinal akıntının salin mikroskobu, bakteriyel vajinosis ve trikomoniyazın bir arada bulunduğunu gösteren artmış yoğunlukta beyaz kan hücrelerini ortaya çıkarabilir.

Kasık enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda idrar ve kan gebelik testleriyle dış gebelik ihtimali dışlanmalıdır. Vajinal akıntıda klamidya ve gonore kültür incelemesi yapılmalıdır. Sonuçlar temiz gelse bile üst üreme sisteminin enfeksiyonları tam olarak dışlanamaz.

Kasık enfeksiyonu ayırıcı tanısında araştırılması gereken durumları, bulguları ve tanı yöntemlerini bir tablo olarak belirtecek olursak;

Kasık Enfeksiyonu Tanı Bulgu

Kasık enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır?

Kasık enfeksiyonu tedavisi cinsel geçişli hastalık test sonuçları gelmesi beklenmeden başlanmalıdır. Tedavide 2-3 günlük gecikme kısırlık ve dış gebelik riskini 3 kat artırır. Hızlı antibiotik tedavisine başlanarak bu riskler azaltılır.

Kasık enfeksiyonunda yatarak tedavi yapılması gereken durumlar;

 • Hamilelik,
 • Oral tedavide başarısızlık,
 • Hastalığın yüksek ateş, bulantı, kusma, inatçı karın ağrısı ile devam etmesi,
 • Tüp-yumurtalık apsesi varlığında,
 • Cerrahi acil durum dışlanamadığında.

Hastalar, 24 saatlik klinik iyileşmeden sonra damar yolu tedavisinden ağızdan tablet tedaviye geçiş yapabilir. Ağızdan alınan ilaçlarla 14 günlük tedavinin tamamlanması önerilir.

Yatarak tedavi rejimlerinden herhangi biriyle (sefoxitin, cefotetan, ampisilin/sulbaktam) veya alternatif rejimle tedavi edilen hastalar, her 12 saatte bir 100 mg oral doksisikline geçirilmeli. Bununla birlikte, klindamisin ve gentamisin, ağızdan yada damaryoluyla metronidazol (Flagyl) tedavide kullanılan diğer ajanlardır.

Yatarak tedaviye ihtiyaç duymayan hastalarda kas içi enjeksiyonlarla (seftriakson, sefoksitin) ve ağızdan tedavi kullanılabilir.

Kasık enfeksiyonu antibiotik tedavisinde ilaçlar anaerobik bakterileride kapsamalıdır. PID'nin tüm ayaktan tedavisinde trichomoniazis, Bakteriyel Vajinosis veya yakın zamanda rahme yönelik işlem geçirenlerde tedaviye metronidazol (flagy) eklenmesi önerilir.

Kasık enfeksiyonunda belsoğukluğu etkeni kaynaklı ise tedavisinde direnç nedeniyle rutin kinolon kullanımı önerilmemektedir. Toplumdaki yaygınlık ve gonore için bireysel risk düşükse ve hasta yakın takipteyse kinolon kullanımı düşünülebilir.

Tedaviye başlamadan önce ve sonra belsoğukluğu için kültür elde edilebilir. PID'nin ayaktan tedavisi için levofloksasin (cravit); moksifloksasin (Avelox),ofloksasin ve metronidazol kullanılabilir.

Kasık enfeksiyonu tedavisinde alınan kültürde kinolona dirençli olduğu ve hastanın sefalosporin alerjisi olduğu tespit edilirse, bir enfeksiyon hastalıkları alt uzmanı ile konsültasyon önerilir veya klindamisin veya gentamisin ile yatarak tedavi kullanılabilir.

Kasık enfeksiyonu takibi nasıl yapılır?

Kasık enfeksiyonunda hastalar klinik iyileşmeyi ve tedavi toleransını belirlemek için hastaneden taburcu olduktan veya ayakta tedavi başlatıldıktan sonra 48 ila 72 saat içinde tekrar değerlendirilmelidir. HIV ve sifiliz dahil tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar test edilmelidirler.

Hastalara, kendileri ve eşleri tam olarak tedavi edilene ve bulgu göstermeyene kadar tüm cinsel aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Gebe hastalar da dahil olmak üzere klamidya veya gonokok kaynaklı kasık enfeksiyonu teşhisi konan tüm kadınların, cinsel partner tedavisine bakılmaksızın üç ay içinde klamidya ve gonore testlerini tekrarlamaları gerekir. Hastalara kasık enfeksiyonu komplikasyonları konusunda danışmanlık verilmelidir.

Kasık enfeksiyonunu eşime bulaştırırmıyım?

Erkeklerde kasık enfeksiyonu olan bir kadınla 60 gün içinde cinsel temasta bulunan hastalara cinsel yolla bulaşan hastalıklar testi ve tedavisi önerilmelidir. Eş tedavisi verildiğinde takip sırasında klamidya sıklığında yaklaşık% 20 ve bel soğukluğunda %50 azalma olduğunu gösterilmiştir.

Erkeklerde Kasık Enfeksiyonu

Erkeklerde kasık enfeksiyonu sık görülen bir durum olmamakla birlikte kültür sonucu pozitif çıkan hastalık taşıyan eşle cinsel temas durumunda klamidya ve trichomonas için standart tedavi şarttır. Belsoğukluğu tedavisi oral seçeneklerle sınırlıdır ve bu durumda tedavi sefiksim ve azitromisin (Zitromax) kullanılabilir. Her iki eşde tedavi tamamlanana ve bulgular düzelene kadar ilişki kısıtlaması önerilir.

Kasık enfeksiyonu için tarama testi yaptırmalı mıyım?

Kasık enfeksiyonu için belirli bir tarama önerisi yoktur; ancak, yüksek riskli gruplarda klamidya ve bel soğukluğu testlerinin PID insidansını azalttığı gösterilmiştir.

Kasık enfeksiyonundan korunmak mümkün müdür?

Sıklıkla cinsel geçişli enfeksiyonlar nedeniyle oluştuğu için barier doğum kontrol yöntemleri ve prezervatif bu enfeksiyon riskini azaltır. Spiral kullanımıda vajinal enfeksiyonun kasık enfeksiyonuna dönüşmesi için bir yol olarak işlev görür.

Kaynaklar

 1. Price MJ, Ades AE, De Angelis D, et al. Risk of pelvic inflammatory disease following Chlamydia trachomatis infection: analysis of prospective studies with a multistate model. Am J Epidemiol. 2013;178(3):484–492.
 2. Ness RB, Soper DE, Holley RL, et al. Effectiveness of inpatient and outpatient treatment strategies for women with pelvic inflammatory disease: results from the Pelvic Inflammatory Disease Evaluation and Clinical Health (PEACH) Randomized Trial. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(5):929–937.
 3. Kreisel K, Torrone E, Bernstein K, et al. Prevalence of pelvic inflammatory disease in sexually experienced women of reproductive age — United States, 2013–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(3):80–83.
 4. Simms I, Stephenson JM, Mallinson H, et al. Risk factors associated with pelvic inflammatory disease. Sex Transm Infect. 2006;82(6):452–457.
 5. Haggerty CL, Totten PA, Tang G, et al. Identification of novel microbes associated with pelvic inflammatory disease and infertility. Sex Transm Infect. 2016;92(6):441–446.
 6. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. N Engl J Med. 2015;372(21):2039–2048.
 7. Gaitán H, Angel E, Diaz R, et al. Accuracy of five different diagnostic techniques in mild-to-moderate pelvic inflammatory disease. Infect Dis Obstet Gynecol. 2002;10(4):171–180.
 8. Soper DE. Pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol. 2010;116(2 pt 1):419–428.
 9. Kitaya K, Takeuchi T, Mizuta S, et al. Endometritis: new time, new concepts. Fertil Steril. 2018;110(3):344–350.
 10. Lunny C, Taylor D, Hoang L, et al. Self-collected versus clinician-collected sampling for chlamydia and gonorrhea screening: a systemic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(7):e0132776.
 • M
  Merve

  Adet tarihimi takip etmiyordum ama cenemde sivilceler çıkmaya başlayınca neden hala adet olmadım diye düşündüm. Gebe olabileceğimi düşünüp 2 hafta boyunca 7defa gebelik testi yaptım ve hep negatifti. Pandemiden ötürü kan vermeye gidemiyorum. Derken kahverengi akıntı gelmeye başladı. Bazen sulu akışkan bazen de koyu sümüksü. Bugün 10 uncu gün hala akıntı geliyor. Bazen adet sancısı gibi sancı bazende kasık içlerinde yanma hissim oluyor. Sizce sorun ne olabilir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda yumurtalık hormonları ve ultrasonla yumurtlama, rahim kalınlığınız değerlendirilmeli.

SORU SOR
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları, Doğum, Jinekolojik Laparoskopi, Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat