Prof. Dr. Önder KoçVİDEOLARMENÜ

Kadınlarda Yumurta Dondurma

YORUMLAR

Yumurta Dondurma

Yumurta dondurma işlemi kadın yumurtalarının ileride kullanılmak üzere saklandığı ve kadın doğurganlığının korunmasının sağlandığı bir işlemdir.

Kadınlarda Yumurta Dondurma

Biolojik çalışmaların başarılı sonuçları yumurtanın ortamına eklenecek koruyucularla donma ve çözünme sonrası yumurtanın canlılığının ve fizyolojik etkilerinin devamlılığını sağlamıştır. Fertilitenin korunması konusunda ve yumurta saklanması konusunda ilk izinler kanser hastaları için sağlık bakanlığınca verilmiş daha sonra yumurtalık rezerv problemi yaşayan hastalar için genişletilmiştir.

Kanser hastalarında fertilitenin korunması hakkında yaptığımız çalışma dünya literatüründe önemli yer bulmuştur. (Ovarian response to stimulation for fertility preservation in women with malignant disease: a systematic review and meta-analysis.Friedler S, Koc Onder, Gidoni Y, Raziel A, Ron-El R.).

Bu yazımızda yumurta dondurma nedir?, neden yumurta dondurmak gerekir?, işlem nasıl yapılır?, kimlere ve ne zaman yapılır?, süreç nasıl işler?, yumurta dondurmanın riskleri nelerdir soruları için bilgi vermeyi amaçladık. Yazımızın devamında yumurta dondurma hakkında merak edilenleri bulabilirsiniz.

Kadınlarda yumurta dondurma nedir?

Yumurta ve embriyo dondurma günümüzde tüp bebek uygulamaları için vazgeçilmez olmuş bir işlemdir. Dünya çapında dondurulmuş ve çözünmüş yumurtalardan çok sayıda gebelik elde edilmektedir. Embriyo ve sperm dondurulmasından sonra yumurta dondurma çalışmaları yoğunlaşmıştır.

Yumurtayı sıfır derecenin altındaki sıcaklıklara soğuturken canlılığının ve fizyolojik özelliklerinin korunması amaçlanır. Yumurta vücudun en büyük hücresidir ve yüksek oranda su içerir. Dondurmanın buz kristallerine yol açarak yumurtaya ağır hasar vermesi riski vardır. Yüksek teknoloji ürünü koruyucu sıvılarla bu risk en aza indirilmiş, sağlıklı donma ve çözülme uygulamaları günlük pratiğe girmiştir.

Yumurta dondurma neden yapılır?

Yumurta dondurmanın kadının üremesinin korunmasına ve tüp bebek işlemlerinin başarısına büyük katkısı vardır. Yumurta dondurma ihtiyacı duyulan durumlar şunlardır.

 • Yumurta toplama günü erkekte yeterli sperm alınamazsa.
 • OHSS dediğimiz yumurtalıkların aşırı uyarıldığı durumlarda tüp bebek işlemi ve transfer ertelenebilir. Bu durumda embriyo ya da yumurta dondurulabilir.
 • Düşük yumurtalık cevabı olan hastaları yumurta ya da embriyo havuzu işlemi ile toplanılıp biriktirilebilir. Bu işlem toplam gebelik başarısını artırır.
 • Yumurta dondurma ile yumurta bankaları oluşturulması ve daha az riskli tüp bebek işlemleri yapılmasına olanak sağlar.
 • Kanser kemoterapisi öncesi, yumurtalık yetmezliği yaratan otoimmün hastalıklar ve kronik hastalıklar da, kan kanserlerinde kök hücre transferi öncesinde yumurta dondurma önerilebilir.
 • Yaşı dolayısı ile yumurta hücre rezervi azalan ama henüz gebelik düşünmeyen kadınlara önerilebilir.

Yumurta dondurma işlemi başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Kadınlarda yumurta dondurma başarısını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Yumurta toplanan kadının yaşı,
 • Toplanan yumurta sayısı,
 • Yüksek standart da hizmet veren tüp bebek laboratuarı,
 • Hasta dostu düşük doz yumurta büyütücü ilaç protokolleri kullanımı,
 • Toplanan yumurta sayısının havuz yöntemiyle 25 e çıkarılması ve yumurta havuzu yöntemi kullanılması.

Kadınlarda yumurta dondurma nasıl yapılır?

Yumurta hücresinin dondurulması işleminde 0 derecenin altında sıcaklıklarda hücrenin biolojik aktivitesi durdurulurken, canlılığının ve fizyolojik yeterliliğinin korunarak ileride kullanılmak üzere saklanması amaçlanır. Bir hücreyi 0 derecenin altına inecek şekilde soğutmak insan hücreleri için normal bir durum değildir.

Hücrede bulunan yüksek miktardaki suyun donarak kristalleşmesi hücreye geri dönüşümü olmayan hasarlar verebilir. İnsan yumurta hücresinin olgun formu olan metafaz 2 (m2) oositler büyük hacimleri, yüksek sıvı içeriği ile dondurulmaya ve zarar görmeye çok hassastır.

Biolojik tekniklerde ki gelişmeler ve ortama eklenen koruyucular ile yumurtaların hasar görmeden dondurulmasını ve çözülmesini sağlamıştır. Yumurta hücresi vücudun en büyük hücresidir. Yüzey alanının hacme oranı düşüktür ve çok miktarda su içerir. Bu hücresel özellikleri nedeniyle dondurma işlemine çok hassastır.

Yumurta dondurma temel olarak 2 şekilde yapılır

 • Yavaş dondurma,
 • Hızlı dondurma (vitrifikasyon).

Yavaş dondurma teknikleri 1980 lerde uygulanmaya başlanmış yıllar içinde donduktan sonra çözündüğünde canlı gelen hücre oranları %70-80 lere kadar yükselmiş, 2007 de vitrifikasyonun tanımlanmasından sonra yerini yavaş yavaş bu tekniğe bırakmıştır.

Vitrifikasyon iki basamakta kullanılan özel solüsyonlarla hazırlanan yumurtanın özel dizayn edilmiş yumurta taşıyıcı yapraklar üzerinde kısa süre içerisinde -196 derecelik sıvı nitrojene sokulması işlemidir.

Vitrifikasyon işlemi embriyoloğun özel eğitimini gerektirir. Yavaş dondurma gibi makine içerisinde programlanmış bir şekilde yapılmaz. Embriyoloğun teknik bilgi ve tecrübesine bağımlıdır.

Vitrifikasyonda buz kristal oluşum riski yoktur. Bu risk yavaş dondurma tekniğinde önemli bir sorundur. Vitrifikasyon, yavaş dondurma ile karşılaştırıldığında çok hızlı bir tekniktir.

Kadın yumurta dondurma işlemi kimlere yapılır?

Yumurta dondurma işlemi başlangıçta sadece kanser hastalarında alacakları kemoterapinin üreme hücrelerine yapacağı toksik etkisinin önlenmesi amacıyla yapılmıştır. Günümüzde sağlık bakanlığının uygulamaları ile düşük yumurta rezervi olduğunun Kan hormon ve AMH (antimüllerian hormon) testleri ile doğrulandığı hastalarda çıkarılacak doktor raporu sonrası uygulanmaktadır.

Yumurta dondurma işlemi yapılacak kadın yaşı 35 in üzerine çıkmaya başladıkça yumurta kalitesindeki düşüşe bağlı olarak dondurma ve çözme işleminden geriye dönen sağlıklı yumurta oranı azalmaktadır. Yüksek başarı için yapılması gereken yumurta rezervi iyice düşmeden ve yaş ilerlemeden yumurtanın alınıp dondurulmasıdır.

Yumurta dondurma işlemi ne zaman yapılır?

Yumurta dondurma işleminde yumurta toplamaya kadar yapılacak işlemler normal tüp bebek siklusundan farklı değildir. Yumurtalıktaki yumurta kesecikleri (folikül) ilaçlarla uygun büyüklüğe getirildikten sonra yumurta toplama iğnesi ile transvaginal ultrason yardımıyla foliküllerin içine girilir ve oositler toplanır.

Yumurtalar 4-5 saatlik dinlenmeye alındıktan sonra etraflarındaki granülosa hücreleri temizlenir ve metafaz 2 oosit adı verilen olgun yumurtalar seçilir. Dondurma işlemine yeterli olgunluğa erişmiş yumurtalar alınır.

Kadın yumurta dondurma süreci nasıldır?

Yumurta dondurma sürecinde yumurta toplamaya kadar geçen süreç normal tüp bebek sürecinden farklı değildir. Yumurtalar toplandıktan sonra olgun yumurtanın seçimi, iki aşamalı olarak koruyucu sıvılar ile yumurtanın işlem görmesi ve ardından özel dizayn edilmiş bir malzeme üzerinde -196 derecelik sıvı azot içine yerleştirilmesi işlemidir.

Yumurta dondurma riskleri nelerdir?

Yumurta dondurmanın tüp bebeğin rutin risklerine ek olarak getirdiği riskleri değerlendirecek olursak en önemli risk yumurtanın işlem sırasında hasar görmesidir. Doğru teknik ve süre içerisinde korucularla işlev gören yumurtalarda bu risk minimuma iner.

Son yıllarda kullanılan oosit taşıyıcı sistemler açık sistemler olup sıvı azot ile yumurtanın hızlı temas etmesini sağlar. Buradaki en önemli risk sıvı azottaki enfeksiyonun yumurtayı etkileme olasılığıdır. Sıvı azotta enfeksiyon yaratan etkenler gösterilmiştir.

Yumurta toplama işlemi sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yumurta toplama işlemi anestezi altında vajinal yoldan yapılan cerrahi bir işlemdir. Hastanın ameliyat günü ve ertesinde pıhtılaşma önleyici ilaçlar alması önerilmez, işlem sonrasında antibiotik ve ağrı kesici kullanımı önerilir. İşlem anestezi altında yapıldığı için hastanın 1-2 saatlik bir dinlenme sürecine ihtiyacı olabilir.

Bekarlarda yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yumurta toplama işlemi rutin olarak vajinal yoldan transvaginal ultrasona monte edilen yumurta toplama iğnesi ile yapılır. Karından yapılacak işlemde barsak ve mesane zedelenmesi riski olacağı için tercih edilen bir yöntem değildir.

Yumurta dondurma işleminde bekaret kaybedilir mi?

Yumurta toplamı işlemi vajinal yoldan yapılacağı için eğer zar yapısı ultrason girişine izin vermiyorsa kızlık zarının açılmasını gerektirir. Karından yapılan yumurta toplama işleminin organ yaralama riski büyüktür, bu nedenle çok tercih edilmez.

Yumurta dondurma fiyatı ne kadar?

Yumurta dondurma fiyatı tüp bebek takibinin yapıldığı sağlık merkezine, yumurtanın toplandığı tüp bebek laboratuarına veya hastaneye, kullanılan ilaç miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta dondurma işlemini yumurta rezervi yada klinik hastalık şartları nedeniyle rapor almış hastalarda anlaşmalı olduğumuz tüp bebek merkezlerinde gerçekleştirmekteyiz. Yumurta toplamaya başvuran hastaların sağlık bakanlığı tarafından belirtilen hastalıkları ve bunu belgeleyen raporları mevcutsa ilk adetle başlayan takip süreci iki hafta içinde yumurtanın toplanıp dondurulması ile son bulmaktadır.

Dondurulan yumurta kaç yıl saklanır?

Dondurulan yumurtalar yasa gereği 5 yıl kadar saklanabilir.

Kaç yaşında yumurta dondurulur?

Yumurta toplamada yaş değil azalan yumurta rezervi ön plandadır. Yumurta rezervini gösteren Antimüllerian hormon (AMH) rezervi gösteren önemli bir parametredir. Bunun azaldığı durumlarda rapor çıkarılarak hızlı bir dondurma sürecine girilebilir.

Yumurta dondurma ne işe yarar?

Yumurta dondurma kadının üreme potansiyelinin korunmasında önemli rolü olan bir uygulamadır. Kanser veya erken yaşata yumurta rezerv kaybı nedeniyle gebelik şansını kaybedecek kadınlar için büyük bir umuttur.

Yumurta dondurma maliyetli midir?

Yumurta dondurma yumurtalar toplandıktan sonra dondurma işlemine tabi tutulduğu için normal tüp bebek işleminden biraz daha pahalıdır.

Yumurta toplama başarı oranı nedir?

Yumurta toplamada başarı oranı hastanın yaşına, gelen yumurtanın kalitesine ve işlemin yapıldığı laboratuar standardlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte yumurtanın canlı geri dönüş oranları %80-85 dir. (6-11).

 1. Ovarian response to stimulation for fertility preservation in women with malignant disease: a systematic review and meta-analysis. Friedler S, Koc O, Gidoni Y, Raziel A, Ron-El R.
 2. Kuwayama M. Highly efficient vitrification for cryopreservation of human oocytes and embryos: the Cryotop method. Theriogenology. 2007; 67(1): 73‐ 80.
 3. Vajta G, Rienzi L, Ubaldi FM. Open versus closed systems for vitrification of human oocytes and embryos. Reprod Biomed Online. 2015; 30(4): 325‐ 333.
 4. Kim TJ, Laufer LR, Hong SW. Vitrification of oocytes produces high pregnancy rates when carried out in fertile women. Fertil Steril. 2010; 93(2): 467‐ 474.
 5. Grout BW, Morris GJ. Contaminated liquid nitrogen vapour as a risk factor in pathogen transfer. Theriogenology. 2009; 71(7): 1079‐ 1082.
 6. European IVFMC, European Society of Human R, Embryology, Kupka MS, D'Hooghe T, Ferraretti AP, et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2011: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod. 2016; 31(2): 233‐ 248.
 7. 2Rienzi L, Ubaldi FM. Oocyte versus embryo cryopreservation for fertility preservation in cancer patients: guaranteeing a women's autonomy. J Assist Reprod Genet. 2015; 32(8): 1195‐ 1196.
 8. Martinez F; International Society for Fertility Preservation E‐AEWG. Update on fertility preservation from the Barcelona International Society for Fertility Preservation‐ESHRE‐ASRM 2015 expert meeting: indications, results and future perspectives. Fertil Steril. 2017; 108(3): 407‐ 15 e11.
 9. Polyzos NP, Drakopoulos P, Parra J, et al. Cumulative live birth rates according to the number of oocytes retrieved after the first ovarian stimulation for in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a multicenter multinational analysis including approximately 15,000 women. Fertil Steril. 2018; 110(4): 661‐ 70 e1.
 10. 5Smith GD, Silva ESCA. Developmental consequences of cryopreservation of mammalian oocytes and embryos. Reprod Biomed Online. 2004; 9(2): 171‐ 178.
 11. Watson PF. The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. Anim Reprod Sci. 2000; 60–61: 481‐ 492.
SORU SOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları, Doğum, Jinekolojik Laparoskopi, Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat