Prof. Dr. Önder KoçYORUMLARMENÜ

Miyom Neden Olur?

YORUMLAR

Rahimde miyom neden olur?

Rahimdeki miyomlar, rahmin alınması cerrahisi olan histerektomilerin en sık sebebidir. Miyom nedeniyle üreme çağında rahmini kaybeden kadınların sayısı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Kısacası miyom üreme çağındaki kadınların önemli bir sağlık sorunudur.

Miyom Neden Olur?

Yazımızda, miyom neden olur?, miyom neden büyür?, yumurtalıkta miyom neden olur?, kist miyom neden olur? myom kanaması neden olur? gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Miyom dünyada kadınların %77 sinde görülen rahmin iyi huylu düz kas hücresi tümörüdür.

Kadınlarda üreme çağında en sık görülen jinekolojik tümördür. Bu iyi huylu tümörün kötü huylu bir tümöre dönüşmesi beklenmez. Bununla birlikte miyom hücreleri içinde 1000 de 1 olasılıkla kötü huylu tümör hücresine rastlanabilir.

Miyom neden oluşur?

Miyomları rahmin düz kas hücrelerinden oluşur. Kapsüllü yapıları ile rahim duvarından keskin bir sınırla ayrılmışlardır. Ultrason ve MR görüntülerinde bu keskin sınır net olarak gözlenebilir.

Miyomlara iyi huylu hücrelerden oluşur. Her ne kadar kanama, ağrı ve bası gibi şikayetler yaratasa, hatta üremeyi olumsuz etkilesede miyomlar kötü huylu yapılar olarak kabul edilmez.

Miyom oluşumunda yaş çok önemli bir faktördür. 50 yaşını aşan kadınların %80 inde miyom gözleneceği hesaplanmaktadır.

Miyom üreme çağında hormonların artışı ile görülmeye başlar. Menapoz sonrası bu hormonların düşüşü ile aynı kalır yada küçülür.

Miyom neden olur?

Miyomlar neden oluşur sorusunun cevabı son yıllarda yapılan çalışmalar ile cevaplanmaya çalışılmıştır. Rahim deki miyomlar rahmin düz kas hücrelerinden oluşur. Rahimde miyom oluşumunun olası sebepler şunlardır.

 • Rahim miyomları klonal orijinlidir yani miyomu oluşturan düz kas hücresi kendi genetik materyalinin aynısını taşıyan başka hücreler üreterek miyom oluşumuna yol açar.
 • Miyoma neden olan düz kas hücreleri rahmin düz kas hücrelerinden daha çok gebe rahmin düz kas hücrelerine benzer bir yapı gösterir ve bu hücreler tıpkı gebelikte büyüyen rahim hücreleri gibi büyüyerek miyomu oluşturur.
 • Rahimde miyometrial farklılanmamış kök hücrelerin varlığı ve bu hücrelerin uygun ortamı bulduğunda hücre büyümesine yol açması miyom neden oluşuyor sorusuna bir cevap olarak öne sürülmektedir.
 • Ciltte keloid ismi verilen kabalaşmış yara dokusuna benzer bir davranışla kollajen ağların miyomu oluşturması muhtemel bir olasılıktır. Keloidlerde miyomlar gibi zencilerde daha fazladır. Miyomlar zenci kadınlarda beyazlara göre 3 kat fazla görülür.
 • Miyomların büyümesinde TGF -B yada EGF gibi büyüme faktörlerinin etkinliği rol oyanayabilir.
 • Miyomlar hormon bağımlı tümörler olduğu için Östrojen ve progesteron gibi steroid hormonlar büyüme faktörleri ve sitokinler üzerinden miyom büyümesini tetikleyebilir. Progesteronların büyüme faktörlerini artırdığı düşünülürken, östrojenin ise büyüme faktörlerinin bağlandığı yapıyı artırdığı düşünülmektedir. Aromatoz inhibitörü ajanlarında miyom büyümesini yavaşlattıkları konusunda çalışmalar yapılmıştır.
 • Genetik çalışmalarda HMGA1 ve2, FGF2, MED12 gibi faktörler miyom oluşumundan sorumlu genler olarak öne sürülmüştür. Sitogenetik çalışmalar miyom hastalarının %40 ında kromozomal anormallikler ortaya çıkarmıştır. Bunlar en sık olarak Trizomi 12, 7.kromozomun delesyonları, 12 ve 14. Kromozomlar arası translokasyonlar, HMGA 2 geninin 14. Kromozoma translokasyonu dur.
 • Miyom oluşumunda kilo bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Kilo alımını kontrol eden Adiponektin hücre kültürlerinde miyom büyümesini önlemiştir.
 • Kadında miyom neden olur konusunda yapılan insan çalışmalarında DES hormonu, bisfenol ve fitalatlara fetal hayatta anne karnında maruz kalmanın miyom sıklığını artırdığı bildirilmiştir.
 • Yeterli vitamin D düzeyinin fibroid gelişimini önlediği öne sürülmüştür.

Sonuç olarak miyom neden oluşur konusunda genetik ve çevresel faktörlerin birlikte miyom gelişimine neden olduğu düşünülmektedir.

Miyomlar kadın üreme döneminde hiçbir belirti vermeden rutin muayeneler sırasında şans eseri tespit edilebilir. Yapılan kadavra çalışmalarında her 10 kadından 9 unda miyom tespit edilmiştir.

Miyom neden büyür?

Miyomun büyümesine neden en önemli faktörün steroid hormonlar olan östrojen ve progesteron olduğu düşünülür. Bununla birlikte genetik ve çevresel faktörlerin de miyom büyümesine katkısı olduğu düşünülmektedir.

Vajinada miyom neden olur?

Vajina da miyom neden olur sorusu sıkça karşılaştığımız bir soru olmakla beraber yanıtı miyomun vajende ancak rahimden doğarak uzanması şeklinde görülebileceğidir. Vajen dokusu yapı olarak miyom oluşumuna müsait değildir. Bu nedenle vajende tespit edilen miyomların hemen hepsi vajene doğmuş miyom şeklindedir.

Yumurtalıkta miyom neden olur?

Yumurtalıkta miyom neden olur sorusu hastalarımız tarafından bize sıkça yöneltilse de bu soru aslında rahimdeki miyom ve yumurtalıktaki kist yapılarının karıştırılmasından ibarettir. Özet olarak söylemek gerekirse yumurtalıkta miyom olmaz. Yumurtalıkta görülen ve miyomla karıştırılan hastalık yumurtalık kistleridir.

Miyom düşüğe neden olur mu?

Miyom bulunduğu yer eğer rahim boşluğuna doğru büyüyen ve basan konumda ise düşüğe sebep olabilir. Özellikle çocuğun eşi dediğimiz plasenta arkasına yerleşen miyomlarda düşük riski artar. Düşük riski üçüncü gebelik ayında artmaya başlar ve bebeğin hızla büyümeye başladığı beşinci gebelik ayında en üst seviyeye ulaşır.

Düşük riskini artıran miyom çeşitleri olarak en çok submukozal ve intramural miyomlar suçlanmaktadır. Subserozal miyomların düşükle alakası bulunamamıştır.

Miyom kanaması neden olur?

Miyom kanamasının en önemli sebebi submukozal miyomların ve intramural miyomların rahim iç zarını oluşturan endometriyum tabakasına olan etkileridir. Miyomların endometriyuma olan basısı kaldırılmadan bu kanama kesin olarak durdurulamaz.

Doğum kontrol hapı yada ilaçlı spiral uygulamalar ile endometriyum ince tutularak kanamanın kesilmesi amaçlanır.Bu tedavi geçici bir tedavidir ve hastada en fazla birkaç aylık bir rahatlama sağlar.

Sonuç olarak miyom basısına bağlı kanamanın kesin tedavisi laparoskopik yada açık olarak miyomun çıkarılmasıdır.

Miyom tedavisi nasıl yapılır?

Miyom tedavisinde önerilen yöntemleri sıralayacak olursak kabul görmüş 5 yöntem öne çıkmaktadır. Bunları sıralayacak olursak; gonadotropin analoğu ilaçlar ile miyom büyümesinin baskılanması, rahmin arterlerinin tıkayıcı maddelerle tıkatılmasını amaçlayan uterin arter embolizasyonu, MRI yönlendirilmiş ultrason dalgaları ile miyoma yönelik girişimler, Robotik ve laparoskopik (kapalı) cerrahi girişimler, açık miyom ameliyatıdır.

Gelişen yeni teknolojik yöntemler ve kapalı cerrahi yöntemlere rağmen histerektomi yani rahmin alınması hala üremesini tamamlamış kadınlarda miyom tedavisinde en çok önerilen yöntemdir. Kliniğimizde uyguladığımız modern cerrahi yaklaşımlar ve kapalı cerrahi yöntemlerle miyom çıkarılması ameliyatı uygulayarak rahmin alınması gerekliliğini en aza indirmek için çalışıyoruz.

Miyom Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miyomlar hakkında bilinmesi gerekenler hakkında çok sayıda kaynaktan bilgi alınabilir. Bu yazımızda hastalarımız için bu bilgileri kısaca özetlersek;

 • Her miyom ameliyat edilmez. Miyomun ameliyat edilmesi için şikayet yaratması veya 3 aylık muayenelerde büyüme göstermesi gerekir.
 • Rahimdeki miyomlar üreme döneminin başladığı adet başlangıcı ile görülmeye başlar, tipik olarak üreme çağında büyür ve menapozla birlikte küçülür yada aynı kalır.
 • Rahimdeki miyomlar iyi huylu yapılarına rağmen çok sayıda ve büyük yapıda olup sorun yaratabilir. Büyük yapıda olan miyomların bası yada ağrı şikayetleri menapozla kaybolmaz ama kanama şikayeti kaybolabilir.
 • Rahimdeki miyomlar rahmin alınması cerrahisi olan histerektomilerin en sık sebebidir. Buna karşın hastalara ilk seçenek olarak mutlaka Miyom bebek olmasını engeller mi Miyom bebek olmasını engeller mi yani miyom çıkarılma cerrahisi önerilmelidir.
 • Miyomun neden oluştuğu konusunda çok sayıda teori olmakla birlikte en çok kabul gören teori genetik yatkınlık oluşudur.
 • Miyom yapısı kansere dönüşmez. Bununla birlikte 1000 de 2 oranında miyom görüntüsü içinde sarkom adı verilen rahim tümörü tespit edilebilir.
 • Üreme sağlığında ve tüp bebek tedavilerinde rahime gömülü intramural ve rahim boşluğuna yakın submüköz miyomların olumsuz sonuçları gösterilmiştir. miyomu olan gebe hastalarda yaş ve vücut kitle indeksinin artmasıyla düşük görülme olasılığının arttığı görülmüştür.

Miyom bebek olmasını engeller mi?

Miyom bebek olmasını engeller mi sorusunun cevabı miyom yerleşiminin embriyo tutunması ve düşük riski için büyük önem taşıdığıdır. 3 cm den küçük miyomlar eğer submukozal yerleşirse embriyonun yapışma ihtimalini azaltırken düşük riskini artırır. Buna karşın daha büyük olan ama subserozal yerleşimdeki miyomların düşük riskini artırmadığı görülmüştür. Subseröz ve intramural miyomların erken doğum riskini bir miktar artırdığı görülmüştür.

Huzur ve sağlıkla kalın...

Referanslar

 1. Metwally M, Cheong YC, Horne AW. Surgical treatment of fibroids for subfertility. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(11):CD003857.
 2. De Vivo A, Mancuso A, Giacobbe A, et al. Uterine myomas during pregnancy: a longitudinal sonographic study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;37(3):361–365.
 3. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS, et al. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol. 2010;116(5):1056–1063.
 4. Klatsky PC, Tran ND, Caughey AB, et al. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(4):357–366.
 5. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine; Society of Reproductive Surgeons. Myomas and reproductive function. Fertil Steril. 2008;90(5 suppl):S125–S130.
 6. Lethaby A, Vollenhoven B, Sowter M. Efficacy of pre-operative gonadotrophin hormone releasing analogues for women with uterine fibroids undergoing hysterectomy or myomectomy. BJOG. 2002;109(10):1097–1108.
SORU SOR
Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333