Jinekolog Prof. Dr. Önder KoçİLETİŞİM
JİNEKOLOJİ

Miyom Ameliyatı

Miyom Ameliyatı

Miyom Nedir?

Miyomlar rahmin iyi huylu düz kas hücresinden kaynaklanan tümörleridir. Çoğu hastada şikayet yaratmayacak büyüklükte olup biopsi tanısına gerek olmadan izlenebilir.

Miyom İzlemi demek miyomun büyümesinin ve şikayet yaratmaya başladığı dönemin tespitinin yapılıp, girişimsel tedavi kararının doğru zamanda alınmasıdır.

Miyomlar östrojen bağımlı tümörler olduğu için üreme çağındaki kadınlarda %15-25 oranında gözlenir. 30 lu 40 yaşlarda belli büyüklüğe vardığı için daha çok şikayet yaratır.

Menapoz sonrası östrojen yoksunluğuna bağlı büyümeleri dursada beslenmesi bozulan tümörün çürüme ağrısı denen dejenerasyon ağrıları karşımıza çıkabilir.

Miyom Belirtileri

Miyoma bağlı belirtiler 3 ana grupta toplanabilir. Bunlar;

 • Anormal Rahim kanamaları (adette yoğun kanama, adet aralarında lekelenme tarzı kanama),
 • Kasıkta bası hissi ve ağrı (mesane basısına bağlı sık idrara çıkma hissi, son barsak basısına bağlı kabızlık),
 • Üreme fonksiyonunun bozulması ve gebe kalmada zorluk (Rahim boşluğuna ve rahim tüpü girişlerine bası yaparak embryonun rahme geçişinin ve tutunmanın engellenmesi, gebelik oluşsa bile  artmış düşük riski yaratır, olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkilidir .bunlardan bazıları fetus eşinin doğumdan önce erken olarak rahimde ayrılması, fetal büyüme geriliğ ve erken doğum sayılabilir).

Miyomdan korunmak mümkün müdür?

 • Risk faktörleri arasında ailesel yatkınlık ön plandadır. Çoğu miyomlu kadının annesi ve teyzesi miyom kaynaklı Rahim ameliyatı geçirmiştir.
 • Kilonun miyom sıklığını artırdığı düşünülmektedir.
 • Kırmızı et tüketiminin miyom sıklığını artırdığı, yeşil sebze tüketiminin azalttığı düşünülmeltedir.
 • Vitamin A  tüketiminin miyom sıklığını azalttığı gözlenmiştir.
 • Alkol, özellikle bira tüketiminin miyom sıklığını artırdığı görülmüştür.
 • Sigara tüketimi bilinmeyen bir mekanizma ile miyom sıklığını azaltır.
 • Rahim enfeksiyonlarının miyom sıklığını artırdığına inanılır.
 • Doğum kontrol hapı kullanımı miyom sıklığını artırmaz ve büyümesine sebep olmaz. Güvenle kullanılabilir.

Miyom tanısı nasıl konur?

Sıklıkla kadın doğumcunuz tarafından elle yapılan muayenede hissedilir. Ultrasonografi tanı koydurucudur. Yüksek duyalılığa sahiptir. MR tetkiki miyom konum ve büyüklüğünü gösteren en iyi görüntüleme aracıdır. Tanısal histeroskopi ile Rahim içine doğan miyomlar görülebilir. Histerosalpingografi dediğimiz Rahim filmi ile miyomun Rahim iç boşluğuna basısı değerlendirilir.

Miyom Ameliyatı Ankara

Semptomların giderilmesi tedavide ana amaçtır. Bunlar aşırı kanama,ağrı,bası hissi olabilir. Tedavinin tipi ve zamanlaması hastaya özel bireyselleştirlmelidir. Bu nedenle tedavi kararında

 • Şikayetlerin tipi ve şiddeti,
 • Miyomların büyüklüğü,
 • Miyomların konumu,
 • Hasta yaşı,
 • Hastanın üreme planı ve gebelik hikayesi.

Önemli rol oynar.Tedavide cerrahi yaklaşım miyom tedavisinde en etkili yol olarak önerilmektedir. Geçmişte açık cerrahi ile yapılan müdahaleler artık dünyada kapalı Miyom Ameliyatı yada robotik cerrahi ile yapılmaktadır.

Cerrahide miyomun çıkarılması dışında endometrial ablazyon denen Rahim iç dokusunun harabiyete uğratılması üremesini tamamlamış kadınlarda bir alternatiftir. Uterin arter embolizasyonu, magnetik rezonans fokuslu ultrasound cerrahisi ve miyoliz alternative olarak üremesini tamamlamış kadınlarda alternatiflerdir. Bu yöntemler yüksek komplikasyon oranları nedeniyle ve gebelik düşünen kadınlarda önerilmez.

Miyom Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Her miyom ameliyat edilmelimi sorusuna verilecek cevap doğru endikasyon, doğru zaman ve doğru yöntemdir. Herhangi bir bası yada kanama semptomu yaratmayan bir miyomda sarkom (kötü huylu düz kas tümörü) şüphesi uyandıran bulgular olmadığı sürece ameliyat endikasyonu yoktur. Buna karşın aşırı kanamalar yaratan, rahime bebek implantasyonuna engel olan submuköz miyomlar gibi, mesaneye ve son barsağa bası semptomları ve ağrı yaratan miyomların alınması endikasyonu vardır. Hastanın yaşı yapılacak Miyom Ameliyatı şeçiminde önemlidir. Menopoza yakın yaşlarda menopozda miyomun büyümesinin duracağı ve atrofiye uğrayacağı ihtimali gözönüne alınarak ameliyat ertelenebilir. Genç yaşta rahmin korunmasına yönelik bir minimal giriş cerrahisi (laparoskopi) yöntemi olan laparoskopik miyomektomi (kapalı miyom ameliyatı) veya histereskopik miyomektomi (histereskopik myom çıkarılması) yöntemi kullanılabilir. Bu ameliyatlarda kapalı yöntemleri uygulayacak jinekoloğun ileri endoskopik cerrahi ameliyatlarında deneyiminin olması büyük önem taşır.

Yapılan ameliyatın video görüntülerinin istenmesi ve cerrahın önceki laparoskopik myom ameliyat sayılarının sorgulanması önem taşır.Operasyondan önce hastaya GNRH analoglarının rutin verilmesinden kaçınılmalıdır. Bu ajanlar kanamayı azaltmak için bazı cerrahlarca önerilsede miyomun rahime yaptığı hattı belirsizleştirir ve miyomun rahimden ayrılmasını güçleştirir. Nadir vakalarda hastanın kanamasını ameliyat öncesi kesip hastayı ameliyata hazır kan düzeyine yükseltmek için kullanılabilir. Ameliyat sırasındaki kanamayı azaltmak için vasokonstrüktör (damar daraltıcı)ajanlar yada atar damarların geçici olarak sıkıştırılması yöntemleri laparoskopik miyomektomide önerilen yöntemlerdir. Bu ajanların kullanılması kanama kontrolü için kullanılacak elektrik koterizasyon (yakma) ile kanama kontrolü ihtiyacını azaltacak ve daha güçlü yara iyileşmesini sağlayacaktır. Güçlü yara iyileşmesi gebelik isteyen hastalarda rahim kasının gerilme gücü ve gebeliğin sağlıklı devamlılığı açısından önem taşır. Üreme çağının sonuna yakın doğumlarını tamamlamış kadınlarda ve çoklu miyomlarda rahmin tamamının kapalı ameliyat tekniği ile alınması anlamına gelen laparoskopik histerektomi yöntemide bir tedavi alternatifidir.

Miyomlar rahimde, intramural miyomlar olarak yerleşebilir. En sık rastlanan miyom çeşididir. Rahimin miyometrium(düz kas) tabakası içinde bulunurlar,  büyümeye bağlı bası bulguları , kanama yada ağrı yaratırlar. Subseröz miyomlar rahmin dışını çeviren zarın altında yerleşmiş miyomlardır. Eğer saplı yapıda olur ve kendi etrafında dönerse kanlanması bozulur ve ağrı yapar. Nadiren bası semptomu yaratır. Hastada kanama şikayeti yaratmazlar. Submüköz miyomlar, rahimin iç zar tabakasının altına yerleşen miyomlardır. Bu miyomlar en fazla kanama yapan miyomlardır. Embryonun implantasyonuna ve gebeliğin devamına engel olan myomlardır. Tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinden önce temizlenmesi şiddetle önerilen miyom grubudur. Bu myomlar bazen ileri derecede büyüyerek rahimden dışarı çıkabilir.

Miyomların cerrahi dışında kesin tedavisi yoktur. Miyom Ameliyatı Ankara ilinde en donanımlı hastaneler de yapılmatadır. Sadece menopoza yakın yaşlarda yada sistemik hastalıkların cerrahiye izin vermediği durumlarda GNRH anologları kullanılabilir. Bu ilaçların uzun dönem kullanımı kemik erimesi, adet kesilmesi, ateş basması gibi şikayetler yaratabilir. Hasta memnuniyeti bu nedenle azdır.

Myomların miyomu besleyen damarların tıkanması ve beslenmesinin bozulması ile miyomların giderek küçülmesinin sağlanması şeklinde önerilen tedavi yöntemleri kullanılan ajanların yumurtalık ve rahim iç zarı (endometrium) tabakasına verebilecekleri hasar riskinden dolayı genç hastalara önerilmemektedir.

Kapalı Miyom Ameliyatı

 1. Myomun Ayrılması:Myoma ulaşmak için rahmin duvarına yapılan kesi ve miyom hattının bulunması. Miyomun yatağından traksiyon- kontraksiyon (mekanik çekme- karşı çekme) yöntemleriyle çıkarılması
 2. Myom yatağının onarımı: Myom çıkarıldıktan sonra Rahim duvarında açılan kesi hattının iki kat yada ihtiyaç halinde üç kat onarımı
 3. Myomun parçalanarak batın dışına alınması (morselasyonu): Bu aşamada karın boşluğuna çıkarılan miyom karın duvarından trokar yerlerinden içeri sokulan morselasyon cihazları ile küçültülerek rahim dışına alınır. Vajen arka duvarından karın boşluğuna girilerek parçalanmadan tek parça halinde miyomun çıkarılması da tercih edilebilecek diğer bir yöntemdir.

Histereskopik miyom ameliyatında ise rahmin içine operatif histereskopi cihazı denilen ve kamera ucunda yakıcı, kesici cihazlar bulunduran enstrumanla girilir ve myom rahmin iç duvarından tıraşlanır, parçalar halinde dışarı alınır. Özellikle tedaviye dirençli Rahim kanamalarında ve tüp bebek tedavilerinde implantasyon (embryonun rahme yapışması) başarısızlıklarında uygulanması gerekli bir tedavidir.

Kadın doğum uzmanınız tarafından miyomun alınması endikasyonu konulduysa laparoskopik yaklaşım daha az ağrı, 5 mm kadarlık küçük dikiş izi, daha az kan kaybı, ve erken eve yada işe dönüş anlamı taşımaktadır. Laparoskopik yaklaşım vakaların büyük bir kısmına uygulanabilir. Kadın doğum uzmanınızın bu tip hastalıklara yaklaşımında minimal invaziv yöntemler (kapalı) kullandığından emin olunuz.

TÜM GÖRÜŞLER
SORU SOR
Prof. Dr. Önder KoçJinekolog Prof. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Prof. Dr. Önder Koç
Whatsapp: 0505 287 4333