: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Tüp Bebek Tedavisinde Boş Folikül Sendromu Nedir?

Sperm ile yumurtanın özel hazırlanan kültürde bir araya getirilmesiyle elde edilen embriyonun kadın döl yatağına yerleştirilmesiyle gerçekleşen gebeliklerden bebek elde edilmesine tüp bebek denir.

Tüp bebek tedavisi zaman gerektiren kompleks işlemler basamaklarından oluşur. Bu işlemler arasında bulunan kadın üreme hücrelerinin bulunup toplanabilmesi ve erkek üreme hücrelerinin bulunması tüp bebek tedavisinde önemli unsurlardandır.

Tüp bebek merkezinde  tedaviye başlanılmasından sonra, oluşturulan foliküllerini çatlatma iğnesi sonrasında boş olması gibi durumlar da yaşanabilmektedir. Boş folikül sendromu tüp bebek tedavisinde görülen bir problemdir.

Tüp bebek tedavisinde yumurta uyarılma işlemi sonrası oluşan foliküllerin içinde yumurtanın olgunlaşmasını sağlamak ve yumurta- kümülüs kompleksinin folikül duvarından ayrılmasını kolaylaştırabilmek için hastaya (hCG) human chorionic gonadotropin uygulanır. Genellikle uygulanan hCG’nin doğru zamanda uygulanmaması durumunda karşılaşılan, yumurta-kümülüs kompleksi folikün içine ayrışmayıp, folikül duvarına bağlı kalması durumlarında gerçekleşen boş folikül sendromunda yumurta toplama işlemi sırasında foliküller bulunamaz. İşte bu durumun görülmesine boş folikül sendromu denir.

Tüp bebek doktorları boş folikül sendromu ile karşı karşıya kalmamak için bazı önlemler de almaktadır. Bu önlemler içerisinde önemli bir yere sahip olan faktör, hastaya uygulanan hCG’nin kalite kontrolünün yapılması ve doğru zamanda hastaya uygulanmasıdır. Bunun dışında alınan diğer bir önlem ise hCG uygulamasının ardından idrar tetkikleri yapılarak ilacın yeterliği araştırılıp gerekli önlemlerin alınmasıdır. İdrar testi sonuçlarında yeterli düzeyde hCG bulunmaz ise doz tekrar verilebilir. Diğer bir önlem ise yumurtaların toplanırken kurtarılmasıdır. Tüm bu işlemler embriyolog ile birlikte kontrol altında yapılarak önlemler alınmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde karşılaşılan bir problem olan boş folikül sendromu başarı oranın düşürmekte olduğundan hasta bu konuda bilgilendirilmelidir.