: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Miyom Nedir?

Miyom nedir?

Miyomlar rahmin iyi huylu düz kas hücresinden kaynaklanan tümörleridir. Çoğu hastada şikayet yaratmayacak büyüklükte olup biopsi tanısına gerek olmadan izlenebilir.

Miyom İzlemi demek miyomun büyümesinin ve şikayet yaratmaya başladığı dönemin tespitinin yapılıp, girişimsel tedavi kararının doğru zamanda alınmasıdır. Miyomlar östrojen bağımlı tümörler olduğu için üreme çağındaki kadınlarda %15-25 oranında gözlenir. 30 lu 40 yaşlarda belli büyüklüğe vardığı için daha çok şikayet yaratır. Menapoz sonrası östrojen yoksunluğuna bağlı büyümeleri dursada beslenmesi bozulan tümörün çürüme ağrısı denen dejenerasyon ağrıları karşımıza çıkabilir.

Miyom belirtileri nelerdir?

Miyoma bağlı belirtiler 3 ana grupta toplanabilir.

  • Anormal Rahim kanamaları (adette yoğun kanama, adet aralarında lekelenme tarzı kanama)
  • Kasıkta bası hissi ve ağrı (mesane basısına bağlı sık idrara çıkma hissi, son barsak basısına bağlı kabızlık)
  • Üreme fonksiyonunun bozulması ve gebe kalmada zorluk (Rahim boşluğuna ve rahim tüpü girişlerine bası yaparak embryonun rahme geçişinin ve tutunmanın engellenmesi, gebelik oluşsa bile  artmış düşük riski yaratır, olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkilidir .bunlardan bazıları fetus eşinin doğumdan önce erken olarak rahimde ayrılması, fetal büyüme geriliğ ve erken doğum sayılabilir)

Miyom’dan korunmak mümkün müdür?

Risk faktörleri arasında ailesel yatkınlık ön plandadır. Çoğu miyomlu kadının annesi ve teyzesi miyom kaynaklı Rahim ameliyatı geçirmiştir.

Kilonun miyom sıklığını artırdığı düşünülmektedir.

Kırmızı et tüketiminin miyom sıklığını artırdığı, yeşil sebze tüketiminin azalttığı düşünülmeltedir.

Vitamin A  tüketiminin miyom sıklığını azalttığı gözlenmiştir.

Alkol, özellikle bira tüketiminin miyom sıklığını artırdığı görülmüştür.

Sigara tüketimi bilinmeyen bir mekanizma ile miyom sıklığını azaltır.

Rahim enfeksiyonlarının miyom sıklığını artırdığına inanılır.

Doğum kontrol hapı kullanımı miyom sıklığını artırmaz ve büyümesine sebep olmaz . Güvenle kullanılabilir.

Miyom tanısı nasıl konur?

Sıklıkla kadın doğumcunuz tarafından elle yapılan muayenede hissedilir. Ultrasonografi tanı koydurucudur. Yüksek duyalılığa sahiptir.

MR tetkiki miyom konum ve büyüklüğünü gösteren en iyi görüntüleme aracıdır.

Tanısal histeroskopi ile Rahim içine doğan miyomlar görülebilir.

Histerosalpingografi dediğimiz Rahim filmi ile miyomun Rahim iç boşluğuna basısı değerlendirilir.

Miyom Tedavisi

Semptomların giderilmesi tedavide ana amaçtır. Bunlar aşırı kanama,ağrı,bası hissi olabilir. Tedavinin tipi ve zamanlaması hastaya özel bireyselleştirlmelidir. Bu nedenle tedavi kararında

  • Şikayetlerin tipi ve şiddeti
  • Miyomların büyüklüğü
  • Miyomların konumu
  • Hasta yaşı
  • Hastanın üreme planı ve gebelik hikayesi

Önemli rol oynar.Tedavide cerrahi yaklaşım  miyom tedavisinde en etkili yol olarak önerilmektedir. Geçmişte açık cerrahi ile yapılan müdahaleler artık dünyada kapalı(laparaskopik) yada robotik cerrahi ile yapılmaktadır.

Cerrahide miyomun çıkarılması dışında endometrial ablazyon denen Rahim iç dokusunun harabiyete uğratılması üremesini tamamlamış kadınlarda bir alternatiftir. Uterin arter embolizasyonu, magnetik rezonans fokuslu ultrasound cerrahisi ve miyoliz alternative olarak üremesini tamamlamış kadınlarda alternatiflerdir. Bu yöntemler  yüksek komplikasyon oranları nedeniyle ve gebelik düşünen kadınlarda önerilmez.