: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Mikroenjeksiyon

Mikroenjeksiyon, Intra-Cytoplasmic Sperm Injection veya ICSI özellikle ciddi sperm bozukluğu olan erkeklerin çocuk sahibi olmasına olanak sağlayan ilk kez 1992 yılında uygulanmaya başlanan yöntemdir. Daha önce Konvansiyonel IVF ile gebelik şansı çok düşük veya imkansız olan erkeklerde Mikro-Enjeksiyon yöntemi çok önemli oranda gebelik şansını artırmıştır. Erkek faktörü nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir çok çift bu gelişmeyle sağlıklı çocuklara kavuşmuştur.

Laboratuar aşamasında yumurtaların spermatozoa ile birleştirilmesi aşamasına kadar hastanın takibi aynı şekilde yapılır. Kullanılan ilaçlar, takip ve yumurta toplama aşamalarında IVF ve ICSI uygulamaları arasında bir farklılık yoktur. Toplanan yumurta sayısı yeterli ise bir miktar yumurta IVF için, geri kalanları ICSI için ayrılabilir.

Erkek faktörü kaynaklı infertilitede sperm analizinde sperm bulunamamasının sebebi 2 gruba ayrılabilir. Tıkayıcı (obstruktif) yada non-obtruktif (testis sperm üretiminde bozukluk) etkenler azosperminin en önemli sebepleridir. Obstruktif azospermide PESA/MESA/TESE veya TESA yöntemleri ile direkt testis veya epididimden sperm elde edilme şansı bulunurken testis sperm üretimindeki bozukluklarda ise sperm elde edilme şansı bulunmakla birlikte tıkayıcı grupla karşılaştırıldığında matür (olgun) sperm elde etmek daha güçtür.
mikroenjeksiyon