: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma bireyin arzusunun dışında idrarını boşalttığı bir eylemdir. Bu durum istem dışı olduğuna göre altta yatan bir bozukluğun sonucu olarak karşımıza çıkar. İdrar kaçırma probleminin görülme sıklığı yaşa ve cinsiyete göre çok farklılık gösterir. Her yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sık görülmektedir.

İdrar kaçırma bütün yaş gruplarında insanları etkileyen sosyal ve hijyenik etkileri olan yaygın bir sağlık problemidir. Kadınlarda idrar kaçırma sıklığı çalışmalarda geniş bir dağılım göstermektedir.

İdrar Kaçırmada Risk Faktörleri

 • Irk ve etnisite,
 • yaş,
 • gebelik,
 • doğum,
 • menopoz,
 • histerektomi,
 • aşırı kilo,
 • kronik öksürük,
 • konstipasyon,
 • depresyon,
 • alt üriner sistem semptomları,
 • fonksiyonel bozukluklar
 • çalışma koşullarıdır.

 

İdrar kaçırma; semptomlarına göre stres, sıkışma, mikst, uykuda, sürekli ve diğer idrar kaçırma tipleri olarak altı başlıkta toplamıştır . En yaygın görülen idrar kaçırma tipleri ise stres, sıkışma ve mikst tipidir. Uykuda idrar kaçırma daha çok çocukluk yaş grubunda görülmektedir.

 

İdrar Kaçırmanın Oluşumuna Yönelik 5 Şekli Vardır:

Stres İdrar Kaçırma

 

Stres idrar kaçırma karın içi basıncı arttıran hareketlerde (öksürme, hapşırma, zorlayıcı egzersiz , yürüyüş, koşu) istemsiz idrar kaybıdır.  İdrar kaçırmanın kadınlarda en sık görülen nedenidir ve idrar kaçıran kadınların %50-70’ inde görülmektedir. Stres tipi idrar kaçırmanın en sık nedeni pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Pelvik taban kasları alt idrar yolu organlarını desteklemektedir.

 

Güçlü bir pelvik taban üretrayı idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik taban zafiyeti olduğunda karın iç basıncını artıracak durumlar (hapşırma ,öksürme gibi) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden olur. Çok sayıda doğum, iri bebek doğurma,vakum ile doğurma ,fazla kilolar, ailesel yatkınlık ve menopoz risk faktörleri olarak sayılabilir. Stres tipi idrar kaçırmanın bir diğer nedeni mesane boşalmasını kontrol eden kasların yetersizliğidir. Bu kaslar mesane dolarken üretrayı kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya izin verir. Sfinkter denen bu kasların yetmezliği varlığında kaslar görevlerini yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, hapşırma gibi) idrar kaçırılır.

Sıkışma Tipi (Urge İnkontinans) İdrar Kaçırma

 

Mesane kası istemsiz kasılmaları olarak görülen bu idrar kaçırma tipi, genellikle mesane dolumu ya da diğer uyarılmalarla kendiliğinden mesane kasılmalarının görülmesidir. Tuvalet ihtiyacı hissedildiği anda sıkışma hissini takip eden idrar kaçırma olayına rastlanır. Mesane kaslarının aşırı aktif  olmasından kaynaklanmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunda neden bilinmemekle beraber ilaç tedavisine cevap verir. Bir kısmında daha önce geçirilmiş sık mesane enfeksiyonları, omurga travması, ileri derece bel fıtığı, diyabet, parkinson, demans ve kas hastalıkları gibi kronik hastalıklar görülmektedir.

Miks Tip (Karma) İdrar Kaçırma

 

Bu tip idrar kaçırma birden fazla tip idrar kaçırmanın birlikte gözükmesidir. Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırma birlikte görülür. Bu  iki formu hastaların %20’ sinde birlikte görülmektedir.

 

Taşma Tipi İdrar Kaçırma

 

Overflow inkontinans olarak da isimlendirilen bu tip idrar kaçırma mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olmaktadır ve idrar kaçıran kadınların %10’ unda görülür. Mesanede kapasitenin üzerinde idrar biriktiğinde, idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma görülmektedir. idrar torbasının doluluk hissi ve boşaltamadığı hissi mevcuttur. Şeker hastalığı, kadın hastalıkları ve rahme yönelik  ameliyatlar, omurgada zedeleyici travma ve bazı kas hastalıklarında sıklıkla görülmektedir.

 

Sfinkter Yetersizliği

 

Seyrek karşılaşılır. stres tip idrar kaçırmanın benzeri şikayetler doğurur. İdrar torbasının üretraya (idrar yolu) açılan kısmındaki kasın bozukluğudur.