: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

İdrar Kaçırma Çeşitleri ve Tedavi Yolları

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

İdrar kaçırma halk arasında bir yaşlılık  hastalığı, yaşlılığın getirdiği doğal bir süreç olarak algılanmakatadır. Aslında tedavi edilebilir bir problemin bu yanlış algı sonucu  toplumda önemli sosyal ve hijyenik sorunlara yol açabilecek bir problem olarak açığa çıkar.  İdrar kaçırma tek tip olarak görülmez. Bazen birden fazla çeşidi birarada görülür. İdrar kaçırmanın en sık görülen tiplerine bakacak olursak:

  • Zorlanarak, karın içi basıncını artıran bir nedenle ,stresle idrar kaçırma,
  • Idrar yapma ihtiyacı geldiğinde tuvalete yetişememe tarzı idrar kaçırma
  • Bu iki tipin karışımı olarak görülen karışık tip idrar kaçırmadır.
  • Omurilik hasarı sonrası sinir zedelenmeleri ile görülen nörojenik tip idrar kaçırma,
  • mesanenin dolduğunun hissedilememesi ile taşma tarzı idrar kaçırmada.

 

Idrar kaçırma da en önemli risk faktörleri nelerdir?

İdrara kaçırmada karın içi basıncını artıran durumlar, sık öküsürk yaratan hstalıklar, kilo artışı, şeker hastalığı gibi mesane sinirsel yapılarını etkileyen hastalıklar mevcut olmakla birlikte zorlanarak idrar kaçırmanın %70 sebebini 2 risk faktörü yartır.Bunlar:

  • Gebelik
  • Vajinal doğum travması

İdrar kaçırma sıklıkla gebelik sırasında yada gebeliği takiben ortaya çıkabilir.

 

Doğum yapmamış kadınların gebelikleri sırasında ortaya çıkan idrar kaçırma şikayetleri  %40-50 oranında görülür. Gebeliğinde idrar kaçıran hastaların doğum sonrası ise   % 35 oranında kadında idrar kaçırma şikayetleri kalıcı hale gelebilir.

 

İdrar kaçırma da önleyici tedavi nedir?

Vücudun kaslarını çalıştıran birçok egzersiz olduğu gibi kalça kemiğini alttan saran Pelvik taban kaslrı egzersizleri de gebelik sırasında da yapılabilen, stres yani zorlanma sonucu idrar kaçırmanın önlenebilmesi için önerilen tavsiye edilen yöntemlerdir. Pelvik taban egzersizleri ofisinizde sandalyenizde otururken, araç kullanırken trafikte kırmızı ışıkta beklerken yada yerde mat üzerinde yapılabilir.  Pelvik taban kasları kalça kemiğimizin alt kısmını örten kompleks yapılı kas ve bağ dokusu katlarından oluşur.  idrar kanalı, vajen ve dışkı kanalları ile delinir.  Idrar kaçırma şikayetlerinde artma kasların potansiyel zayıflığının yarattığı önemli bir problemdir.

 

İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisi varmıdır?

İdrar kaçırma da cerrahinin stres inkontinans olarak tanımlanmış zorlanarak idrar kaçırma tipinin tedavisinde kullanılır. Karışık tip idrar kaçırma da ise şikayeti azaltır ama ek medikal tedavi verilmesi gerekir.

Pelvik taban kasları Egzersiz tedavi programlarının yeterli olmadığı durumlarda stress idrar kaçırma tedavisi için cerrahi yöntemler devreye girer.

  • BURCH ameliyatı, karın boşluğundan yapılır genelde herhangibir nedenle batı açıldığında idrar kaçırma cerrahisi olarak eklenir.
  • TVT tension free vaginal tape ameliyatı gergisiz olarak idrar yolu nun altının desteklenmesidir.
  • TOT transobturator tape, kalça kemiğindeki doğal geçişler kullanılarak idrar yolu tabanının desteklenmesidir.

 

Son  yıllarda vajinal yaklaşımla yapılan TOT ameliyatı yaygın olarak uygulama alanı bulmuştur. Cerrahide yapılan idrara kanalını sıkıştırmakdeğil, idrar kanalının tabanını  meş adı verilen materyalle desteklemekten ibarettir.

Kuma serilen lastik bir su hortumunundan geçen suyu nasıl kum üzerine basarak kesemezsek, zayıf tabanlı bir idrar kanalından idrar kaçağınıda önleyemeyiz.

Karından yapılan BURCH ameliyatının idrar kaçırma da kullanım alanı giderek daralmış, başka sebeblerle yapılan karın içi cerrahilere ihtiyaç halinde eklenmesi dışında kullanımı çok nadirdir.

Yetişememe yada urge tipi idrar kaçırmada ise antikolinerjik dediğimiz mesaneyi gevşeten medikal ajanlar kullanılır, cerrahi bu hastalara önerilmez. Bu ilaçlar hastada ağız ve göz kuruluğu yapar. Eski ve yeni jenerasyon çok sayıda antikolinerjik piyasada yer almaktadır.

 

Eğer idrar kaçırma sebebi olarak birden fazla tipi varsa ayrı olarak tedavi edilir. Yani hem cerrahi hemde medikal tedavi beraber uygulanmalıdır.

İdrar kaçırma da doğru değerlendirme doğru sonuçları doğurur.

İdrar kaçırma cerrahileri 1 günlük yatışla yapılır. Ameliyat edilen hastalar 24 saat içinde sonda ile takip edilir , sonda çıkarılıp idrar çıkşı komntrol edilir ve taburcu olur. 2 ay içinde şikayetleri %95 oranında azalır.

Başarılı cerrahinin ardında doğru teknik ve orjinal material kullanmak yatar. Eğer teknik doğru uygulanmaz is eve orjinal ameliyat materyali kullanılmaz ise ameliyat başarısız olur. Bu nedenle doktorunuzdan hangi tip yama materyali ile çalıştığı konusunda bilgi alınız.