: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Endometriosis (çikolata kisti) nedeni nedir?

Endometriozis kadın üreme sistemini etkileyen bir hastalıktır. Endometrium (rahimde normalde bulunan dokular) rahim dışında büyümesiyle karakterize bir durumdur. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, muhtemel tetikleyicilerin ne olduğunu bulmak yönünde çabalar devam etmektedir.
Endometriozun altı olası nedeni şunlardır:

1. Metaplazi

Normal doku anormal dokuya dönüştüğünde, metaplazi oluşur. Endometriyal doku bazı vakalarda uterus dışındaki diğer dokuların yerine geçebilir.

2. Retrograd menstrüasyon

1920’li yıllarda Dr. John Sampson endometriyozun menopozdan dolayı fallop tüplerinde menstruel doku geçişi ve pelvik organlara inmesi sonucu oluşabileceğine ve büyüyebileceğine inanıyordu. Araştırmacılar, daha sonra, dokuz kadından birinin retrograd akışı olmasına rağmen, hepsinin endometrioz geliştirmediğini keşfetti. Şu an başka bir tetikleyici faktörün hastalığı başlattığına inanılmaktadır.

3. Genetik düzen

Birinci dereceden akrabalarda bir genetik bağlantı görülmektedir, bu yüzden aile geçmişi kadınların endometrioz geliştirmesinin nedenlerinden biri olabilir

4. Lenfatik veya vasküler dağılım

Bazı endometrial parçaların kan damarları veya lenfatik sistem yoluyla vücudun diğer bölgelerine gidebileceğine inanılmaktadır.

5. İmmün sistem disfonksiyonu

Zayıf veya işlevsiz bir bağışıklık sistemine sahip olmak endometriyozise neden olabilir. Hastalıktan muzdarip bazi kadinlar immünolojik kusurlar veya bozukluklar gösterir. Bu, sebeplerden biri olabilir veya olmayabilir.

6. Çevresel Etkiler

Çevresel faktörler endometriyozu tetikleyebilir. Çeşitli çalışmalar, toksinlerin hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu yönünde işaret ediyor. Bu toksinler, bağışıklık sisteminin yanıtını ve üreme hormonlarını etkiler.