: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Embriyo Transferi

Embryo, sperm ile döllenmis yumurta hücresidir. Bebek olusumu embriyonik hücrelerin bölünmesiyle baslar.

Embritoloji labarotuvarında 37 C  ısıda inkubatörde spermle mikroenjeksiyon ile döllenen yumurtalar da transfer aşamasına getirilmiş embriyolar yumurta toplama işlemini takip eden 2. ila 6. gün arasında transfer kateteri yardımı ile rahime transfer edilir. 3. Gün tranferi rutin uygulamadır. Blastokist transferi yapılacak hastalarda ise 5.-6 gün transferi uygulanır. Embriyoların seçimi çok önemlidir. Gelişim evresi değerlendirilen düzenli bölünme göstermiş yüksek kaliteli embriyolar transfer için seçilir.

Embriyo sayısı 35 yaş altında tek, 35 yaş üstünde ve tekrarlayan tüp bebek denemelerinde genellikle 2-3 arasında değişmektedir. Transfer edilecek embriyo sayısı kadının yaşı, embriyoların kalitesi ve daha önceki başarısız IVF denemeleri ve yasal sınırlamalar göz önünde tutulmaktadır. Tranfer başarısını etkileyen en önemli faktör transferin kanamasız gerçekleştirilmesidir.

Embriyo transferi işlemi mesane orta dolulukta ve ultrason kontrolü altında yapılır. Ultrason kontrolü altında yapılması transferin rahat bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Ultrasonun avantajı, kateterin daha rahat yerleştirilmesi ve embriyoların rahim içerisinde uygun bölgeye konulduğunun tam olarak kontrol edilebilmesidir.

embriyonun-transferi-1024x734

Hasta jinekolojik muayene masasında hazırlanır. Vajen rahim ağzı tamamen ağrısız olarak ortaya çıkarılır. Vajen ve rahim kanalı steril serum yada transfer başarısını artırıcı embryo uyumlu sıvılar ile temizlenir. Klinisyen doktorun tercihine göre direkt embryo yüklenmiş kateter rahim ağzından geçirilirken ultrason ekranında Rahim boşluğunda belli bir mesafe kaydedildiği görülür, kateter rahim üst iç duvarına değmeden enjektörden gönderilen sıvı medium ile birlikte embryolar rahime iletilir. Bazı klinisyenler dış katater ile rahim ağzından ve kanalından geçerek iç kateterin yüklenmesini ve rahim boşluğuna ulaştırılmasını tercih edebilir. Transfer sırasında kasılmalara, kanamaya veya travmaya yol açmadan işlem tamamen anestezisiz ve ağrısız şekilde tanımlanır.

İşlem sonrası embriyolog tarafından katater kontrol edilir, ve embriyoların tamamen verildiğinden emin olunur.

Transfer işleminden sonra hasta yarım saat istirahate alınır ve ardından evine gönderilir. İstirahat süresinin uzatılması gebelik şansını arttırmamakta olup, hastaya cinsel ilişkiden kaçınması önerilir ve hastaya aynı gün içinde sehirlerarası yolculuk yapmaması önerilir. Üremeye yardımcı tekniklerde transfer aşamasına gelmek uygulanan en ileri tedavidir. İşlem sonrası 11.gün kandagebelik testi denilen b-hcg hormonu bakılabilir. Bu süreçte hastaya embriyo tutunmasını destekleyici progesteron hormonu vajinal olarak verilir. Rahim kanlanmasını artırıcı destek iğne tedavileri ve düşük doz asetil salisilik asit (coraspin) verilir.