: 0505 2874333
Cep 0505 2874333
bilgi@onderkoc.com
onderkoc.com

Embriyonun Gelişimi

Tüp Bebek Embriyo Geli?imi

Laboratuar şartlarında döllenmenin gerçekleşmesinden sonra blastomer hücrelerinin bölünmesinin takibi önemlidir. Embryo kalite olarak gradelenir. Embriyoyu oluşturan blastomerler sayılır, büyüklük ve şekillerinin simetrik olması, bölünmenin çift sayılarda gerçekleşmesi, embriyo içindeki fragmantasyon denilen parçacıkların olmamaması embryo kalitesini artırır.

Embriyo kalitesini etkileyen faktörler arasında, hastaya bağlı ve laboratuarın teknik donanımına bağlı faktörler yer alır. Embriyolar incubator dediğimiz ortamlarda 37 c de tutulur ve belli aralıklarla mikroskopta değerlendirilir. İlerleyen hasta yaşı embryo kalitesini düşüren önemli bir faktör olarak öne çıkar. İlerlemiş anne yaşı embryolarda artan kromozom bozukluğuna, azalmış yumurta sayısı ve kalitesine sebep olur.

Gebelik oranları artıran en önemli etken  transfer edilen embriyo sayısı ve kalitesidir. Anne yaşının genç olması olumlu faktördür, buna ragmen genç yaşındaki hastalarda da bozulmuş embriyo kalitesi ve azalan yumurtalık rezervi ile karşılaşılabileceği için tüp bebek tedavileri için ilerleyen yaşları beklemek hatalı bir yaklaşımdır. Anne yaşı tedavi başarısını etkileyen en önemli faktördür.